A Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzett orvostanhallgatók jegyzéke 1951-1969 - A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltárának kiadványai 1. Promóciós könyvek IV. (Budapest, 1997)

Végzettek jegyzéke

Avatás: 1961. 02. OS. - 06. 01., 1961. 05. 25. Promóció: BOTE 1951-1969 4034. Kádár Elvira Diósgyőr, 1932-08-08 Oklevél: Lcningrádi I P. Pavlov Orv.tud.Föisk.- 1960.06.27. Honosítás: 1961.02.08. 812/1960.ÁOK.sz. honosítás (4) 4035. Kovács Margit Biidszentmihály (Szabolcs) 1935-10-13 Oklevél: Lcningrádi I.sz. I.P. Pavlov Orv.tud.Föisk. ­1960.07.27. Honosítás: 1961.02.08. 843/1960.ÁOK.sz. honosítás (5) 4036. Kun Miklós Bologna (Olaszország), 1920-?-? Oklevél: Kirgíziai Orv.tud. Egy. • 1942.09.15. Honosítás: 1961.02.08. 743/196l.ÁOK.sz. honosítás (6) 4037. Mályusz Miklós Budapest, 1936-05-13 Oklevél: Lcningrádi I.sz. I.P. Pavlov Orv.tud.Egy.­1960.06.27. Honosítás: 1961.02.08. 811/196l.ÁOK.sz. honosítás 71) 4038. Orosz Zoltán Budapest, 1934-05-15 Oklevél: Lcningrádi I.sz. I.P. Pavlov Orv.tud.Egy.­1960.06.27. Honosítás: 1961.02.08. 741/1961 ÁOK.sz. honosítás (8) 4039. Révész Klára Budapest, 1932-10-24 Oklevél: Lcningrádi I.sz. I.P. Pavlov Orv.Főisk.-1958.06.28. Honosítás: 1961.02.08. 844/196l.ÁOK.sz. alatt. honosítás (9) 4040. Szerjagova, Olga Moszkva (Oroszország) 1919-10-10 Oklevél: Kirgíziai Orv.tud. Egy. - 1942.09.15. Honosítás: 1961.02.08. 744/1961 .ÁOK.sz. honosítás (10) 4041. Zubor Ludmila Nyikolajevna Sumakova Ivanova (Oroszország) 1933-12-22 Oklevél: II.sz.Moszkvai Orv. Egy.- 1959.06.29. Honosítás: 1961.02.08. 541/1960.ÁOK.sz. honosítás (11) 4042. Bíró Bálint Körtvefája (Peris-Románia) 1927-09-05 Oklevél: Marosvásárhelyi Orv. Egy.- 1953.04.18. Honosítás: 1961.02.21. 15/1961.ÁOK.sz latt. honosítás (12) 4043. Limliacher Zsuzsanna Pozsony (Bratislava-Szlovákia) 1905-10-? Oklevél: Pozsonyi Komensky Egy.- 1929.03.07. Honosítás: 1961.02.21. 742/1960.ÁOK.sz. honosítás (13) 4044. Kézéi Izabella Marosvásárhely (T.Murcs- Románia), 1923-10-09 OklevékMarosvh. Orv. Egy.- 1954.04.16. Hon.: 1961.03.08. honosítás (14) 4045. Gurisatti Ervin Kolozsvár (Cluj-Napoca- Románia), 1921-08-10 Oklevél: Kolozsvári Orv. és Gyógysz. Egy.-1953.07.04. Honosítás: 1961.06.01. 216/196 l.ÁOK.sz. honosítás (15) 1961. évi május hó 2S-én államvizsgát tett, (1959-60. tanévben végzett) orvosok: A sorszám egyúttal a diploma száma is, törve a naptári évvel. A diploma kelte: 1961. évi május hó 25.. az államvizsga napja. 4046. Berkes Mária Csurgó (Somogy), 1936-03-24 Rite (1) 4047. Kilin Károly Budapest, 1932-07-10 Rite (2) 4048. Knauz István Győr, 1933-06-14 Rite (3) 135

Next

/
Oldalképek
Tartalom