Állam. segélyezett evangélikus kerületi főgymnasium, Rozsnyó, 1895

Vajner Károly Weil Móricz. 1878. Baranyai Zsigmond Bernstein Jakab Deutsch Dávid Hajósi György Jeszenszky Theofil Jungmann Dániel Kirschner András Nehrer László Stromp László Szlóvik Mátyás Tirscher Ernő Wéber Adolf. 1879. Buzágh István Demeter Sándor Deutsch József Eltscher Simon Görgey Gyula Kmety Mátyás Krámer Lajos Lőrincz János Moskovitz Géza Nagy Ernő Nagy László Gróf Pálffy Rezső Terray Pál Wittchen László Závodszky József 1880 Baloghy Farkas Beniczky Antal Chotvács Pál Csők András Czékus Miklós Dendely Sámuel Glück Ferencz Halasi László Hönscli Elek Hronyecz József Husznay Miroszlav Ivargh Mátyás Kaczián János Klein Sámuel Lux János Morgen István Ondrus János Polónyi Gyula Prunyi Vilmos Schwirián János Springer Pál Stempel Lajos Szabó János Tegze Miklós Veisz Bertalan. 1881. Achatz Béla Bél Gyula Bohus Pál Bornemissza Zoltán Braun Éliás Feledy Ferencz Flütsch Gyula Harmatta János Ján Géza Justh Géza Kovács István Kozlay József Máriássy László Markovics Manó Moskovicz Ignácz Német István Palánszky Miklós Stempel Gyula Szabados László Szabó Ferencz Szabó István Szoyka Lajos Varga Márton 1882. Beer Dezső Buzy Márton Demeter László Erős Lajos Jaczko Luczián Jeszenszky Pál Kalmár Miklós Keller Vilmos Koncsek Pál Ruttkay Aladár Szeszich Béla Szontagh Pál. 1883. Benedicty Kálmán Bodrogközi Lajos Durányi János Englander Bertalan Flegmann Sándor Haj esi Sándor Homola István Horváth Cyrill Kolbenheyer Gyula Kossuth Lajos Kreichel Arthur Máriássy Gyula Pálovics Miklós Sándor Béla Schablik Jakab Stromp Gusztáv Szabó Károly Widder Sándor. 1884. Beke Andor Bornemissza Gyula Duschek József Hermann A. Árpád Hevessy József Justh Alfréd Justh Dezső Kovách Győző Lovcsányi Dezső Lux Sámuel Pazár László Pap Kálmán Peiszerle Pál Schvarcz Sámuel Stefiik János Stromp József Szontagh Lajos Trux Béla Winter Viktor Winter Ödön Zúz Pál 1885. Auerbach Fülöp Laj. Bölcsházi Béla Chalúpka János Engel Sámuel Farkas Zoltán Guttman Ignácz Holéczy Gusztáv Kalmár Dezső Kapossy György Karesz Sámuel Klein Sámuel Kluka Antal Liszauer Izidor Lővenbein Ede Lükö László Markó István Markovits Manó Preszler Gyula Radvánszki Kálmán Scheffer Pál Vókey Zoltán Welky Károly 1886. Bertalan Zoltán Birgling Gyula Dusza János Fábry Károly Glatter Ármin Kármán István Kolbenheyer József Krajetz András Markovits Rezső Mayer Róbert Orbán István Remenyik Gusztáv Szepessy Szaniszló Szeszich Gyula Szontagh Andor Sztrankocs Ferencz Vajda István. 1887. Bárdossy Miklós Bertalan Imre Bölcsházy István Fridrik Vilmos Gáspár Géza Groák Lajos Kellner D. Károly Koncsek János Kristóffy Kálmán Makláry Árpád Reguly Ödön Reisfeld Adolf Schnitzer Rudolf Scholtz Gyula Sebők Zoltán Solcz Ödön. 1888. Bornemissza György Gömöri László Hevessy Péter Kengyel Lajos Koreny Márton Markó Ernő Mojses György 173

Next

/
Oldalképek
Tartalom