Állam. segélyezett evangélikus kerületi főgymnasium, Rozsnyó, 1884

17 Az intézet tanszerei vétel útján következőkkel szaporodtak : Térképek: Justhus Perthes: A föld öt része. A Magyar Ko­rona országai. Osztrák-Magyar monarchia. Európa. Ázsia. Afrika. Észak-Amerika. Dél-Amerika. Ausztrália. Kiepert: Wandkarte der Alten-Welt. Wetzel: Wandkarte dermathem. Geographie. Bret- schneider: Hist. Wandkarte. Mol it or: Zeichenvorlagen. Nagy Sándor: Szépírási példányok 5 füzet. A természetrajzi gyűjtemény vétel útján következő szerekkel szaporodott: egy kvarczjegecz a turmalin fogóhoz, kristályvázakhoz szükséges eszközök, 24 darab drágakő utánzat. Ajándékozás útján szaporodtak a tanszerek : Erős Lajos ta­nárjelölt 12 darab állatcsontvázat, egy felbonczolt Astacus flu­viatilis, Hydrophilus piceus, Orictes nasicornis, egy Scorpio euro- paeus. Ezeken kivűl 35 darab górcsövi készítményt az állattanhoz. Polónyi Károly tanár: egy Pieris rapae és Apatura Iris szárny­pikkelyeit, egy Carabus tapogatója, egy pók, egy házi légy szipó- kája górcsövi készítmények. Schlosser Albert egy nyírfajd kakas és egy darab két méter magas cseppkő az aggteleki bar­langból. Kramarcsik Károly egy darab mészkő lerakódás Eve- tesből (Abauj-Torna), 72 db természetrajzi ábra. Pósch József egy darab szlatinai kősó jegeczcsoport. Özv. Szoyka Sándorné egy farkas és egy medve koponya. Dr. Madarász Rezső egy kard. Terray István több darab kagylókkal telt mészkő és ros­tos vaskő. Herrman Árpád 130 darab Iglón és környékén gyűjtött növény. Szepessy Szaniszló több darab fog- és kagyló kövület Stramberg városának Kotuss nevű hegyéről Morvaország­ból. Krajecz András egy darab pyrit Selmeczről. Blum Jó­zsef fehér, fekete és tarka csiszolt már vány darabok. Gutlohn Márton egy nemzetőri fegyver szuronnyal. Freytag Amália egy honvéd csákó. IX. Könyvtár. Gymnasiumunknál három könyvtár létezik. 1. A nagy hallgató teremben felállított néhai Cházár András által hagyományozott 3000 kötetből álló esperességi könyvtár. 2. Á 642 kötetből álló ifjúsági könyvtár, mely az önképző-kör több évi gyűjteményéből s a helybeli olvasó egyesület adományai­ból alakult és az önképző-kör tagjai által fizetett évi dijakból, va­lamint az említett olvasó-egyesület ajándékaiból évenkint gyarapodik. Ezen könyvtár a folyó iskolai évben 14ük:ötettel* szaporodott. 3. A kisebb füzeteken kívül 983 kötetből álló gymnasiumi könyvtár vétel útján következő művekkel szaporodott: 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom