Evangélikus kerületi főgymnasium, Rozsnyó, 1881

20 Lükő Barna, lielv. hitv. Kassa Abauj-Tornamegye. Liikő Lajos helv. hitv. Kassa Abauj-Tornamegye. Michalovics Emil ág. hitv. Feketepatak Gömörmegye. Mispál István ág. hitv. Nagy-Szlabos, Gömörmegye. Moj ses Andor ág. hitv. Rozsnyó, Gömörmegye. 25 Morvay Pál rom. kath. K.-H.-Váralja, Gömörmegye. Moscovitz Béla móz. vall. Rozsnyó, Gömörmegye. Paltzmann Miksa ág. hitv. Nagy-Kór, Abauj-Torna. Pékár Sándor ág. hitv. Rozsnyó, Gömörmegye. Polcz József ág. hitv. Rozsnyó, Gömörmegye. 30 Poloczek János róm. kath. Resicza, Temesmegye. Ratzenstein Péter móz. vall. Oláhpatak Gömörmegye. Remenyik Gusztáv ág. hitv. Dobsina, Gömörmegye. Roxer Mihály ág. hitv. Rozsnyó, Gömörmegye. Saltzer Aladár ág. hitv. Rozsnyó, Gömörmegye. 35 Sebök Zoltán ág. hitv. Csetnek, Gömörmegye. Szentiványi László ág. hitv. Kassa, Abauj-Torna. Szepessy Szaniszló róm. kath. Rozsnyó, Gömörmegye. Singer Lipót móz. vall. Rozsnyó, Gömör m. Kilépett. Szklemár Pál ág. hitv. Fekete-Lehota, Gömörmegye. Szontagh Andor ág. hitv. Murány, Gömörmegye. Válint András ág. hitv. Nagy-Szlabos, Gömörmegye. Vansza András ág. hitv. Mikolcsán, Gömörmegye. Vongha Kálmán ág. hitv. Markuska, Gömörmegye. Zimmermann Mihály ág. hitv. Topporcz, Szepes m. Az Y-ik osztályban. Auerbach Lajos móz. vall. Selmecz, Hontmegye. Berencsi Károly helv. hitv. Hajdú-Nánás, Hajdúm. Besenyei Elemér helv. hitv. Gyarak, Biharmegye. Birgling Gyula ág. hitv. Nadabula, Gömörmegye. 5 Burger Géza móz. vall. Torna, Abauj-Tornamegye. Chalupka János, ág. hitv. Rédova, Gömörmegye. Halasi Jenő ág. hitv. N.-Rőcze, Gömörmegye. KI. Joób Béla ág. hitv. Hangács, Abauj-Tornamegye. Kalmár Dezső ág. hitv. Nyék, Hontmegye. 10 Káresz Sámuel ág. hitv. Ratkó, Gömörmegye. Klein Sámuel móz. vall. Tornallya, Gömörmegye. Kolbenheyer Bertalan ág. hitv. Torna, Abauj-Torna. Lipták János ág. hitv. Markuska, Gömörmegye. Liszauer Izidor móz. vall. Gömör-Panyit, Gömörm. 15 Lőwenbein Ede móz. vall. Kőporuba, Trencsénm. Lükő László helv. hitv. Görgő, Abauj-Tornamegye. Obrczjan Mihály ág. hitv. Déménfalva, Liptómegye. Preszler Gyula móz. vall. Rozsnyó, Gömörmegye. Rásztokay Gyula helv. hitv. Nagy-Kereki, Biharmegye. 20 Scheffer Pál ág. hitv. Rozsnyó, Gömörmegye. Szeleczky Árpád helv. hitv. Széki-Puszta, Gömörm. Tóth Endre helv. hitv. Genes, Biharmegye. Welky Károly ág. hitv. Hosszúszó, Gömörmegye.

Next

/
Oldalképek
Tartalom