Evangélikus kerületi főgymnasium, Rozsnyó, 1880

Mojses Andor ág. hitv. Rozsnyó, Gömörmegye. Morvay Pál róin. kath» K.-H.-Váralja, Gömörmegye. 20 Obrczján Mihály ág. hitv. Déménfálva, Liptómegye. Péter János ág. hitv. Ratkó, Gömörmegye. Preszler Gyula móz. vall. Rozsnyó, Gömörmegye. Rásztokay Gyula helv. hitv. Nagy-Kereki, Biharmegye. Rudnay Lajos, ág. hitv. Rédova, Gömörmegye. 25 Scheffer Pál ág. hitv. Rozsnyó, Gömörmegye. Singer Lipót móz. vall. Rozsnyó, Gömörmegye. Szeleczky Árpád helv. hitv. Széki-puszta, Gömörm. Szepessy Szaniszló róni. kath. Rozsnyó, Gömörmegye. Tóth Endre helv. hitv. Genes, Biharmegye. 30 Velky Károly ág. hitv. Hosszúszó, Gömörmegye. Vonga Gyula ág. hitv. Markuska, Gömörmegye. Az Y-ik osztályban. 1 Bánhegyi Aladár ág. hitv. Gyula, Békésmegye. Bartholomaeidesz István ág. hitv. J.-Taplocza, Gömör. Beke András ág. hitv. Lekenye, Gömörmegye. Bornemisza Gyula helv. hitv. Uzapanyit, Gömörmegye. 5 Borsos Ferencz helv. hitv. Dehreczen, Hajdúmegye. Chlebovics László róni. kath. Rimaszombat, Gömör. Fakla János ág. hitv. Ratkó, Gömörmegye. Frenyó Dániel ág. hitv. Rozslozsnya, Gömörmegye. Gál Sámuel ág. hitv. Dobsina, Gömörmegye. 10 Gomöry Sámuel ág. hitv. Veszverés, Gömörmegye. Gura Károly ág. hitv. M erény, Szepesmegye. Hevessy József ág. hitv. Hauva, Gömörmegye. Justh Dezső ág. hitv. Rozsnyó, Gömörm. Liszauer Sámuel móz. vall. Bisztró, Gömörmegye. 15 Lovcsányi Dezső ág. hitv. Felső-Balog, Gömörmegye. Lux Sámuel ág. hitv. Dobsina, Gömörmegye. Maderspach Ferencz róm. kath. Rozsnyó, Gömörm. Mihalovics Jenő róm. kath. Dehreczen, Hajdúmegye. Muránszky Kálmán ág. hitv. Jolsva, Gömörmegye. 20 Pazár László ág. hitv, Monok, Zemplénmegye. Peiserle Pál ág. hitv. Dobsina, Gömörmegye. Peniazstyek János ág. hitv. Sz.-Márton, Túróczmegye. Stefiik János ág. hitv. Zólyom, Zólyommegye. Szeleczky Zoltán helv. hitv. Széki-puszta, Gömörm. 25 Szontagh Lajos ág. hitv. N.-Rőcze, Gömörmegye. Urszinyi Gyula ág. hitv. Csetnek, Gömörmegye. Zúz Pál ág. hitv. Csetnek, Gömörmegye. A Yl-ik osztályban. 1 Benedikty Kálmán ág. hitv. Dobsina, Gömörmegye. Droppa József ág. hitv. Nagy-Palugya, Liptómegye. Durányi János ág. hitv. Menguszfalva, Szepesmegye. Hajcsi Sándor ág. hitv. Rozsnyó, Gömörmegye. 5 Homola István ág. hitv. Nagy-Rőcze, Gömörmegye.

Next

/
Oldalképek
Tartalom