Evangélikus kerületi főgymnasium, Rozsnyó, 1879

Halasi Imre ág. liitv. Rozsnyó. Gömörmegye. 10 Hubay Pál helv. hitv. Peder. Abaujmegye. Kapossy György lielv. hitv. Barka. Tornamegye. Karesz Samu ág. hitv. Ratkó, Gömörmegye. Kölni Henrik móz. vall. Rozsnyó. Gömörmegye. Lipták János ág. hitv. Markuska, Gömörmegye. 15 Lovász János lielv. hitv. Almás, Tornamegye. Lökő --László lielv. hitv. Görgő. Tornamegye. Markó István ág. hitv. Rozsnyó, Gömörmegye. Markó Károly ág. hitv. Rozsnyó, Gömörmegye. Marton Bertalan ág. hitv. Csetnek, Gömörmegye. 20 Michalovics Emil ág. hitv. Mnyizsány, Gömörmegye. Morvay Pál ág. hitv. K.-H.-Váralja, Gömörmegye. Mojses Andor ág. hitv. Rozsnyó, Gömörmegye. Obrczján Mihály ág. hitv. Deménfalva, Liptómegye. Preszler Gyula móz. vall. Rozsnyó, Gömörmegye. 25 Rasztokay Gyula helv. hitv. Nagy-Kereki, Biharúi. Rudnay Lajos ág. hitv. Jolsva, Gömörmegye. Scheffer Pál ág. hitv. Rozsnyó, Gömörmegye. Schwartz Mór móz. vall. Rozsnyó, Gömörmegye. Singer Lipót móz. vall. Kaziucz, Borsodmegye. 30 Szeíeczky Árpád helv. hitv. Széki-Puszta, Gömörm. Szepessy Szaniszló róm. kath. Rozsnyó, Gömörmegye. Sztanno András ág. hitv. Hibbe, Liptóinegye. Welky Károly ág. hitv. Hosszú-szó, Gömörmegye. A IY - i k osztályban. 1 Achatz Károly ág. hitv. Rozsnyó, Gömörmegye. Bánhegyi Aladár ág. hitv. Gyula, Békésmegye. Bartholomaeidesz István ág. hitv. J.-Taplocza, Gömör. Beke András ág. hitv. Lekenye, Gömörmegye. 5 Bornemisza Gyula helv. hitv. Uzapanyit, Gömörm. Fakla János ág. hitv. Ratkó, Gömörmegye. Frenyo Dániel, ág. hitv. Rozlozsnya, Gömörmegye. Gál Sámuel ág. hitv. Dobsina, Gömörmegye. Garay Pál ág. hitv. Sajó-Gömör, Gömörmegye. 10 Geruska Sándor ág. hitv. Csetnek, Gömörmegye. Glatz Sámuel ág. hitv. Bussócz, Szepesmegye. Gömöry Sámuel ág. hitv. Nagy-Veszverés, Gömörm. Gura Károly ág. hitv. Merény, Szepesmegye. Halasi Jenő ág. hitv. Rozsnyó, Gömörmegye. 15 Hevessy József ág. hitv. Hanva, Gömörmegye. Justh Dezső ág. hitv. Rozsnyó, Gömörmegye. Kayser Simon ág. hitv. Dobsina, Gömörmegye. Laczo Gyula ág. hitv. Tarnócz, Liptómegye. Lux Sámuel ág. hitv. Dobsina, Gömörmegye. 20 Maderspach Ferenez róni. kath. Rozsnyó, Gömörm. Majorovitz Ignácz móz. vall. Rozsnyó, Gömörmegye. Muráuszky Kálmán ág. hitv. Jolsva, Gömörmegye. Nagy Sándor helv. hitv. Rakacza-Szend, Borsodm. Nandrássy Aurél ág. hitv. Restér, Gömörmegye. 20

Next

/
Oldalképek
Tartalom