Szeredi Pál: A nemzetépítő demokratikus ellenállás dokumentumai 1968-1987 (Pilisszentkereszt, 2017)

PB határozat a 19-ek leveléről

PB HATÁROZAT A 19-EK LEVELÉRŐL Az ősz folyamán részben csendesedtek a hatalom és a rendszerkritikusok közötti ellentétek, ám felkavarta a megegyezés folyamatát két olyan esemény, amely a nem­zeti demokratákkal függött össze és heves reakciót váltott ki a párt felső vezetésében. 1984 októberében az Új Forrás közölte Nagy Gáspár Oröknyár: elmúltam kilenc­éves című versét, amely fölismerhetően 1956-ról, illetve Nagy Imréről szólt. Az ille­tékes pártszervek nyomást gyakoroltak az írószövetségre, hogy a költőt mentse föl írószövetségi titkári funkciójából. Nagy Gáspár végül önként lemondott. 1984. október 19-én a lengyel titkosrendőrség brutális módon megkínozta, majd meggyilkolta Jerzy Popieluszko 37 éves lengyel papot, mert ismételten tiltakozott a rendszer visszaélései ellen. Testét a Visztulába dobták. A polgári ellenzékiek levélben részvétüket fejezték ki a Kosztka Szent Szaniszló egyházközség híveinek Jerzy Popieluszko atya halála miatt. A Beszélő című szamizdat lapban a levél megjelent, és az aláírók között szerepelt Csoóri Sándor is. . A Politikai Bizottság elé december 18-án került a 19-ek levelére adandó válasszal kapcsolatos előterjesztés. A TKKO nevében Tétényi Pál az előterjesztés szóbeli ki­egészítésében kitért a problémás ügyekre: „...Maga a levél fogalmazásában, hangvé­telében jószándékú. Az aláírók nagyon különbözőek, és ezt a jószándékot már min­den aláíróról nem tudjuk feltételezni. Meg is jelöljük, hogy kikről van szó. A levél beérkezése óta történt néhány eset, a Nagy Gáspár-féle vers, [...] valamint Csoóri Sándornak egy aláírása, a Popieluszko-üggyel kapcsolatos ellenzéki nyilatkozathoz való csatlakozása azt mutatja, igazolja, hogy az aláírók szándékai nem teljesen azono­sak. Már egymás között nagyon nagy eltérések vannak. Esetleg megfontolandónak tartom éppen ennek alapján, hogy mind a tizenkilenccel kell-e tárgyalni az aláírók közül, vagy esetleg egyiket-másikat nem hívnánk meg. ” 325

Next

/
Oldalképek
Tartalom