Rendőri Lapok, 1907 (4. évfolyam, 1-11. szám)

1907-08-01 / 8. szám

6-ik oldal. RENDŐRI LAPOK 8-ik szám Vinkler Márton tisztviselő Deb- reczen Viktor Frank vállalkozó Eszék Veinréb testvérek gazdálkodók Szilágycseh Veiszkopp Zsiga utazó Bpest Veisz Salamon kereskedő Nyíregyháza Váraljai Imre müvésznövendék Balsatanya Vedlik Sándor főjegyző Tarnaörs Veil László utazó Bpest Vein László utazó Bpest Veizelsz Adolf kereskedő Nyíregyháza Veiler kereskedő Bpest Vakszman B. utazó Bécs Volfrauf utazó Bécs Veiler Ottó fakereskedő Bpest Valercsics Fiume Hungária szálloda. Árdelán János g. k. lelkész? Alexijej Bécs Braun Béla lókereskedő Dézs Braun Jakab lókereskedő Dézs Baczó Géza jbiróságl Írnok Szilágycseh Bárány Ödön Írnok Ökörmező Berkovics Volf? Bernát Ferencz máv. titkár es neje Debreczen Barna Ferencz iparos Dehreczen Bodroghi József színész Bpest Cziment Mór M.-Sziget Czeuer Ferencz szerelő Moson Daubucz Ferencz könyvelő Nagybánya Eizenberger Aladár utazó Bpest Fodor S. ügyvédjelölt Sátoralja­újhely Furman Olga orvosnövendék Varsó Fialkovics H. kereskedő Ungvár Fábián Károly kereskedő Debre­czen Fehér Sándor hentes Debreczen Göndör Aurél színész Bpest Gutman Sámuel kereskedő Debreczen Herskovics Márk kereskedő N.-Mihály Herskovics Herman kereskedő Nagykároly Horváth Sándor mészáros Nagy­várad Hollender Beniczi kereskedő Tasnád Hollender Jónás kereskedő Tasnád Járóka József és neje magánzó Debreczen Jeremiás Gyula kereskedő Beregszász Kábán Samu ügynök Huszt Klein Mór kereskedő Zsibó König Emil hivatalnok Dalmáczia Karaszek József vasúti alkalmazott Kaufman Jakab kereskedő Nagykároly Kalmár József utazó Vajdahunyad Kacz Lajos kereskedő Ungvár Kertész Ferencz kereskedő Huszt Liberman Samu M.-Sziget Lacskó Mihály gazdatiszt Szász­falu Lanlaufer Johan kereskedő? Leitmen Ignácz birtokos Csenger Meizelsz S. kereskedő Bolakhó Markovics és Cziment kereskedők Sziget Markovics Mór ügynök Nagy­károly Ifj. Mágros Menyhért Sz.-váralja Nádasi Iloua artistanő Bpest Novák Ferencz gözmalmos Vásárosnamény Neiberger J. utazó Bpest Oppanheim Lipót karmester Bpest Pikárdi Anna artistanő Bpest Patkós Bálint Írnok Nagyszöllös Papp Endre lelkész K-homoród Rózsa Frida énekesnő Bpest Suri Kracavica énekesnő Oroszi Schvarcz Sámuel kereskedő Nagybánya Schönfeld Jenő Szatmár Sztaniszlav Vinensz Bécs Sámuel Ábrahám kereskedő Ungvár Szolovics Sámuel kereskedő Debreczen Szemóra Tamás Auszterüch Suta Pál jegyző Sima Stern Sámuel M.-Sziget É. Serson utazó Neunstadt Tueb József tapétás Eizgrub. Morvaország Vinkler Ferencz artista Bpest Vol Jakab kereskedő N.-Károly Vald Lipót kereskedő M.-Sziget Voln Jakab kereskedő N.-Károly Veisz Kain kereskedő Tunyog Valján Péter gépész Aknasugatag Vámos Mór gazdálkodó Vetés Vladimir Furman bölcsész Bécs Vojt Simon kereskedő N.-Somkut’ Veisz Sámuel kereskedő Deb­reczen Dr. Váradi Ödön ügyvéd Nagy­várad Vajda József ügynök Makó Vasvári Leó gazdálkodó Menyó Szobovics Máyer-féle beszálló. Abe Wittel terménykereskedő Galiczia Bodnár Osiás terménykereskedő Nadvorna Galiczia Feuer Verber Herman Félegyháza Grószman Izráel terménykeres­kedő Ököritó Herskovics Lajos marhakereskedő Vajnai (Máramarosmegye) Hardstein Dávid mészáros M.-Sziget Jakabovics Farkas talmudista Sándorfalu Katz Máyer talmudista Sándorfalu Kaufman Mendel marhakereskedő Tiszaveresmart Laksz Dávid terménykereskedő M.-Sziget Mechel Kub terménykereskedő Szaniszló Rötstein Jakab ügynök Halmi Sleimecz Izidor kereskedő M.-Sziget Sor Móricz betongyáros Tisza- ujlak Zelenovics Márton terménykeres­kedő N. Szőllös Markovics Mátyás Teleki-utezai beszálló. Arbán Attila utazó Kolozsvár Beus Béla pinczér Debreczen Dézsi Mariska czukrászleány Nagyvárad Freied Sámuel kereskedő M -Sziget Herczeg András molnársegéd Arad Balog Imre gépész Beregszász Bensz Béla pinczér F.-Gyarmat Berkovics Herman pinczér Krassó Takács Lajos kereskedő Técső Rózenberg Herman czipész Bpest Kondor József földmives Milota Gruber István fíirészmester Salánk Meller Ignácz utazó Baja Kovács Ferencz lakatos Gyarmat Váradi Zsigmond kereskedő Gyarmat Aranysas szálloda. Baczál Géza járásbirósági tiszt­viselő Szilágycseh Szalay József épitészvezető Bpest Zs. Márton József gazdatiszt Jármi Nyomatott a .Szabadsajtó“ könyvnyomdában Szatmáron. 1907.

Next

/
Oldalképek
Tartalom