Reformátusok Lapja - Egyesületi szám, 1924 (2. évfolyam, 3-12. szám)

1924-06-01 / 8. szám

REFORMÁTUSOK LAPJA 7 vérszeretet hozott össze és tett olyan si­kerűvé, aminő mulatság még erre a célra sehol nem tartatott. Ez a mulatság az Alpha — Easton — Philipssburgi magyarság közös mulatsága és bazárja volt. Ennek a mulatságnak a tiszta jövedelme volt 703.52. A buzgó rendezőség és az árvák ügyéért fel­lelkesült nagy közönség áldozatkészsége tette lehetővé ezt az ereményt. Fogadják érte hálás köszönetünket ezen a helyen is. A jó példa buzdítson más testvéreket is arra, hogy hasonló jókat cselekedjenek. Ha egy aránylag nem nagy népességű területen ilyen eredményeket lehet elérni, úgy mit lehetne hasonló buzgósággal és áldozatkészéggel el­érni más nagy magyar telepeken? Pedig szükség van arra, hogy ebben a munkában egyek legyünk, egy akarattal, mint egyek voltak azok, akik ezt a szép ered­ményt elérték! Február hónapban sem volt — Istennek hála — komolyabb baja közöttünk senkinek sem. Mindnyájan egészseégesek voltunk. A kemény és folytonos tél nem ártott, sőt használt, mert gyermekeink a jó erős leve­gőn napról-napra erősödtek! A farmon a szokott téli munkát végeztük. A javítási munka is haladt előre, bár miután külső munkát kellene sokat végezni, nem ha­ladhattunk úgy, amint szerettük volna, mert az egész hónap kemény téli hónap volt. A hó szinte folyton esett, sőt még most is esik, pedig már itt volna a tavasz! A városi tanács igyekszik megkönnyiteni a munkánkat, de nem tehet többet, mint amennyi a jogkörébe tartozik. Kérésünkre immár megengedtetett, hogy két inches csövet tehetünk be a magunk részére és igy midig lesz elég vizünk. A vizet a farmházba is be kell vinnünk, akármiként fogjuk is azt használni. A vízért adót nent fizetünk, de a csöveket magunknak kell beszereznünk és lerakatnunk. Aztán e tavaszon kell a keri­­tést is elvégeznünk. Szóval lesz munkánk. Vajha testvéreink mindnyájan belátnák, hogy mennyi mindenféle dolog fordul itt elő s igyekeznének ezt a munkát imádságukkal é ssegitő szeretetükkel előbbre vinni és fej­leszteni, hogy igy mind az a reménység, amelyet Isten hozzánk fűzött, valóra válna! Áldás, kegyelem azokkal, akik hitüket most is megmutatták az ő jó cselekedeteik­kel s azok, akik hallják a hivó szót, meg ne keményítsék a sziveiket, mert nem tudják sem napját, sem óráját, amikor az embernek fia eljön! Szeretettel: Kalassay Sándor, árvaatya. Márc. 1. Kurucz B.-né, Braddock, Pa. 24.00 Fencsálszki J., Dillonville, Pa 1.00 Papp Emma, Cleveland, O... 1.00 Gedeon Erzsiké, Cleveland, O. 1.00 Márc. 4. Gazdagh Béla, Expedit, Pa. 5.00 Erdélyi Bálint ............ 5.00 Márc. 5. Tóth Mihály, Joilet, 111....... 2.00 Bato István, Joilet, 111............ 1.00 Alpha-Easton-Phillipsburg Magyarság .......... 703.52 Márc. 6. Martha Lajos, Chicago, 111. 7.50 V. S. E. 102., Cleveland, O. .. 5.00 Növök L., So. Norwalk, Conn. 5.00 Kész J, So. Norwalk, Conn. 3.00 Novok I., So. Norwalk, Conn 2.00 Márc. 7. Röcey I., Brownsville, Pa. 239.84 Ivanca Antal, New York, N.Y. 1.00 Márc. 10. Rev. Alex Székely, Browns­ville, Pa.................................... 2.16 Márc. 12. Műkedvelő Kör, Gary, Ind. 20.00 Márc. 13. Fehér G., McMehen, W.Va 1.00 Ref. Egyház, kamat, West Cleveland, 0............................ 60.00 Illés Józsefné, Cleveland, O.... 1.00 Bella Imre, Cleveland, 0........... 2.00 Márc. 14. Ref. Egyház, Passaic, N. J. 25.00 Ur Sándorné, Woodbridge, N. J. 1.00 Márc. 15. Perselypénz és adomány, Trauger, Pa............................. 34.79 Az ünnepély jövedelme, Trauger, Pa.............................. 98.10 Márc. 21. Ref. Egyház, Scranton, Pa.. 25.00 Baptista Nőegylet, Himlerville, 10.00 Fodor Sándor, Himlerville, Ky. 2.00 Nagy László, Himlerville, Ky. 2.00 Nagy Lajos, Himlerville, Ky... 1.00 Szemenyei Lajos, Himlerville, .50 Ref. Egyház, Stamford, Conn.. 10.00 Dudás Sándor, Stamford, Conn. 10.00 Kozma Ferenc, Stamford, Conn 5.00 Fekete Lajos, Stamford, Conn. 1.00 Körössy György, Stamford:, Conn .50 Szaniszló András, Stamford, Conn .50 Papp István, Cleveland, 0....... 1.50 Papp Emma, Cleveland, O. ... 1.50 Márc. 24. Magyar Munkás Bs. McKeesport, Pa...................... 10.00 Márc. 25. Nagy Gáborné, Bridgeport.. .2.00 István Miklós, Bridgeport, Conn 1.00 Ref. Női Egylet, Detroit, Mich 100.00 Vass Mihály, Clarksburg, W.Va 10.00 Márc. 26. Műnk Bs. Szöv., Alpha, N.J. 10.00 Lorántffy Zs. E. Asthabula, O. 10.00 Vida Antal, Cleveland, 0......... 2.00 Márc. 27. Halvaksz I.-né, Cleveland 10.00 Simko János, Alpha, N. J......... 5.00 Ref. Egylet, Asthabula, O... 10.00 Pásztor Mihályné ...................... 1.00 Sipos Gusztáv, Buffalo, N. Y... 25.00 Márc. 31. Egyesületi osztály, Canton 23.00 Ref. Egyház, Springdale, Pa... 93.32 (Folytatása a következő számban.) A REFORMÁTUSOK LAPJÁNAK egyesületi havi számát a posta “kézbesit­­hetetlen” megjegyzéssel visszohozta hoz­zánk a következő helytelenül megadott címekről: Alex Szima, 605 W. Edison St., Dayton, O. Louis Hritzke, 2907 E. 126th, Cleveland, O. Louis Tóth 2678, Tennyson Ave., Cleveland, Ohio. Mary Tóth, 2643 Lisbon Road, Cleveland, O. Alex Nagy, 2826 E. 93rd St., Cleveland, O. Mrs. Mich. Kohanego, P. B. 72, Dawell, Ha valahol hiba, tévedés, vagy lap elma­radás van, kérjük velünk tudatni, hogy a szándéktalan hibát kiigazíthassuk, a tévedést helyrehozhassuk. Tisztelettel: A KIADÓHIVATAL. AZ AMERIKAI MAGYAR REFORM. EGYESÜLET KALAUZA VEZÉRTESTÜLET Elnök: Kövér Sándor, 413% Broad Street. Johnstown, Pa. Alelnök: Nt. Csutoros Elek, 1946 W. 32nd St., Cleveland, O. Titkár: Molnár István, 306 Payne Ave., Toledo, O. Pénztárnok: Nt. Tóth Sándor, 218 Pearl St., Lancaster, Pa. Ellenőr: Nt. Borsos István, 229 W. Berkley St., Uniontown, Pa. Számvizsgálók: Kováchy M. György, 8815 Buckey Rd., Cleveland, O. Bandré György, 198 Hansen Ave., Bridge­port, Conn. Nt. Sebestyén Endre, P. B. 326 Duquesne, Pa. OSZTÁLYOK: 1 Bridgeport, Conn. Jegyző: Imri István, 105 King St. 2 Cleveland, O. Jegyző: Bazsó András, 2773 East 79th Street. 3 Fairport, O. Jegyző Nt. Krivulka Ká­roly, 607 Plum Street. 4 Sydney, N. S., Canada. Jegyző Keller József, 40 Lingen Road. 5 Hazleton, Pa. Jegyző Györffy Lajos, P. B. 72, Audenried, Pa. 6 Homestead, Pa. Jegyző: Nt. Horváth Sámuel, 416 Tenth Ave., Munhall, Pa. 8 Johnstown, Pa. Jegyző Pataky János, 310% Broad Street. 9 Monongahela, Pa. Jegyző Markotány János, 466 Francis Avenue. 10 Mount Carmel, Pa. Jegyző Pásztor István, 431 North Market Street. 11 New Castle, Pa. Jegyző György Ist­ván, 104 Gardner Avenue. 12 New York, N. Y. Jegyző Demeter Gusztáv, 434 East 6th Street. 13 Passaic, N. J. Jegyző Hadnagy Ferenc, 98 President St. 14 Perth Amboy, N. J. Jegyző Kiss Má­ria, 677 Courtlandt Street. 15 Pittsburgh, Pa. Jegyző Ando István, 602 Frayne Street* 16 Pittsburgh, Pa. Jegyző Nt. Vasváry Ödönné, 139 Johnston Avenue. 17 So. Bend, Ind. Jegyző Nt. Dezső Já­nos, 1504 W. Washington Ave. 18 So. Chicago, 111. Jegyző Józsa Károly, 7912 Exchange Avenue, Windsor Park Station, Chicago, 111. 19 Dillonvale, O. Jegyző Balázs Antal, P. B. 25. 20 Trenton, N. J. Jegyző Nt. Korocz Géza, 180 Home Avenue. 21 Toledo, O. Jegyző Demeter Lajos, 422 Payne Avenue. 22 Youngstown, O. Jegyző Alex Géressy, 741 Mahoning Avenue. 23 Whittsett, Pa. Jegyző: Husoczky György, P. B. 157. 24 Willock, Pa. Jegyző Szűcs József. 25 Thropp, Pa. Jegyző Matyók Ferenc, 838 Dudley Street. 26 Donora, Pa. Jegyző Turfa Sándor, 867 Thompson Street.

Next

/
Oldalképek
Tartalom