Fazekas Mihály (szerk.): A dunántúli református egyházkerület névtára 1928. év (Pápa, 1928)

Az egyházkerület kormányzása. i. Egyházkerületi tisztviselők. Püspök: Dr. Antal Géza, pápai első lelkész, felsőházi tag, Pápa (1924 október 29). Fögondnok: Dr. Balogh Jenő, v. igazságügyminiszter, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, felsőházi tag, Budapest, V., Aka­démia-utca 2 (1921 április 20). Főjegyzők: Egyházi: Czeglédy Sándor, győri lelkész, tb. esperes, főiskolai gondnok, Győr (1924 december 1). — Világi: Dr. Segesdy Ferenc, ny. kúriai biró, a veszprémi egyházmegye gondnoka, Balatonfüred (1921 szeptember 24). Aljegyzők: Egyházi: Jakab Áron, esperes, Nagypirit (1922 junius 7); Vargha Kálmán, lelkész, Kálóz (1922 junius 7). — Világi: Konkoly Thege Béla ny. törvényszéki biró, Komárom (1896 szeptember 12); dr. Matolcsy Sándor, ügyvéd, bankigazgató, Kaposvár (1927 szeptember 25). Kerületi ügyész: Dr. Lázár Andor, ügyvéd, Budapest, IV., Királyi Pál utca 10 (1924 október 29). Gazdasági szakértő: Molnár Imre, gazdasági főfelügyelő, Székesfehérvár. Kerületi számvevők: Egyházi: Fülöp József, lelkész, Kör­mend (1916 október 15). — Világi: Dr. Szász Ferenc, ügyvéd, Veszprém (1925 szeptember 21). Kerületi és főiskolai pénztári ügyész: Dr. Adorján Gyula, ügyvéd, Pápa. Kerületi és főiskolai könyvelő: Fekete József. Levéltárnok: Fazekas Mihály, püspöki titkár, Pápa (1927 október 1). Püspöki titkár: Fazekas Mihály, Pápa (1927 október 1).

Next

/
Oldalképek
Tartalom