Kemenczky Lajos (szerk.): A dunántúli evang. reform. egyházkerület névtára az 1906. évre (Pápa, 1906)

­\ ri.e^ A DUNÁNTŰLI EYANG. REFORM. EGYHÁZKERÜLET NÉVTÁRA AZ 1906. ÉVRE. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KEMENCZKY LAJOS. PÁPA, 1906. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL (KIS TIVADAR).

Next

/
Oldalképek
Tartalom