A dunántúli ev. ref. egyházkerület névtára 1899. évre (Pápa, 1899)

A DUNÁNTÚL'! EV. REF. EGYHÁZKERÜLET Mm NEYTARA 1899. EYRE. PÁPÁN, 1899. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL.

Next

/
Oldalképek
Tartalom