A dunántúli ev. reformált egyházkerület névtára 1895. évre (Pápa, 1895)

I Jl­DUNÁNTÚLI EV. REFORMÁLT v TI I n v r run r w U J 11 U L Ii 1 if NÉVTÁRA 1895. EVRE. "/WWli. PÁPÁN, AZ EV. REF. FŐISKOLA BETŰIVEL NY. KIS TIVADAR. |l 1895 ft § * ST é * 3* 4 I I

Next

/
Oldalképek
Tartalom