A dunántúli ev. reformált egyházkerület névtára 1892. évre (Pápa, 1892)

— 99 -­Lap. Barcsi József 97 Barcza Kálmán 69 Barla Ssabó János 31 Barla Szabó Károly 19 Bavsi Sándor 78, 80 Bartos Lajos 95 Bartha Gyula 14 Bartlialos Dezső 88, 94 Barthalos István 4, 5, 6, 69 Bartlialos János 71 Bartlialos Kálmán 71 Barthalos Mihály 69, 74 Batiió Bálint ' 42, 43 Báthori Gyula 18 Bátky Káioly 57 Bátk.v Lajos 44 Bátky István 82 Becsák Géza 25 Begedy lstv. 3, 6,16. 17, 18, 27 Begedy Lajos 25 Beke Gyula 47 Beke József 36 Beke Sándor 34 Bélaváry Ferencz 20, 36 Bélaváry István 17, 21 Benedek Lajos 83 Bényey Gábor 95 Beöthy Zsigmond 3, 6, 7. 42 Beriukey Antal 42, 43 Berky józset 88, 89, 94 Bertha György 77, 79 Bese Kálmán 47 Bihari Kálmán 12 Biró János 34 Biró József 19 Biró Dániel 88 Bódis Béla 23 Bódis Géza 27 Bódis Lajos 62 Bodola László 18 Bokor Benő 28 Bolla Ferencz 70 Boncz Józtei 7o Bóiié Géza 55 Borbély Káioly 92 Boros. István 36 Lap. Boros Kálmán 47 Borsos Borcsa 84 Borsos István 97 Borza Mór 49 Bosznai István 18 Bott Miklós 95 Bozóky Sándor 40 Bózsa Kálmán 59 Bózsa Péter 55, 60 Böjtbe János 52 Bujáki Miklós 72 Buza József 17, 35 C. Csabv Imre 74 Csajághy Antal 56 Csajthay Máté 88, 91 Csapó Ödön 56 Császár István 25 Cseh Gyula 70 Cseh Sándor 88, 89, 90 Cseke Bálint, 30 Csekei Dávid 9 Csekei Gyula 14 Csépán Antal 7 Cseresnyés János 58 Cserkuti Sándor 83 Csertáu István 29 Cseitáii Márton 20 Cserti Mihály 17 Cseszkó Sándor 61 Csiba Mihály 49 Csikós Péter 60 Csintalan Ferencz 44 Csire István 17, 31 Csire István ilj. 25 Csiszér András 66 Csizmadia Lajos 60 Csóka Pál ' 10 Csoknyai Aranka 90 Csoknyai Lenke 47 C ioniasz Gyula 10 Csonka Ferencz 88, 95 Csorba Barnabás 60 Csorba Ede ilj. 17, 18 Csongei Kiss Dávid 90

Next

/
Oldalképek
Tartalom