A dunántúli evang. reformált egyházkerület névtára 1878-dik évre (Pápa, 1878)

Rövidítések magyarázata. a. e. anyaegyház. lk. — lelkész. 1. e. — leányegyház. lsz. = lélekszám. f. e. = fiókegyház. mh. zzz meghalt. e. h. —­egyházi. slk. = segédlelkész. e. h. k. = egyházkerületi. tan. = tanitó. e. h. m. = egyházmegyei. szül. zzz született. ház. — házasult. stan. zzz segédtanító. ct. zz: coufirtnál tátott. tsz. zz. tanulók száma. ht. helyettes. tksz. zzz tankötelesek száma. idg. zz; ideiglenes. up. zzz utolsó posta. isin. isk. = ismétlő iskolás. vil. = világi. Hol az utolsó posta nincs kitéve, helyben van. postaállomás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom