Liszkay József (szerk.): A dunántúli evang. reform. egyházkerület névtára 1873-dik évről (Pápa, 1873)

Rövidítések. a, a. — anyaegyház. f. e. = fiúkegyház, e. k. — egyházkerületi, e. h. — egyházi, e h. ru. — egyházmegyei ház. ~ házasult, ht. — helyettes, ii/g. zzz ideiglenes. Ih. — lakhely. Ik. ~ lelkész. Isz. — lélekszám, mh. = meghalt, slk. = segédlelkész, szül. — született, tan. — tanító, stn. — segédtanító, tsz, — tanulószám. H />. — Utolsó póslu. eil. — világi. I. e. leányegyház

Next

/
Oldalképek
Tartalom