A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventjének Jegyzőkönyve 1944.

1944. május 4.

1944. máju3 4. — 114. 157 b) Nyugalomba vonultak: Jékely Lajos igazgató (Budapest, leány), Szathmáry Ákos (Debrecen, leány), Varga Dezső igazgató (Hódmezővásárhely, fiú), Brüll Emánuel (Kolozsvár, fiú), Nagy Endre (Marosvásárhely), Herkeli Júlia (Miskolc, leány), dr. Mezey Sándor igazgató (Mezőtúr), Demeter Béla és Döme Bálint (Sepsi­szentgyörgy), Végh Samu (Zilah). — Pásthy János a kecskeméti gimnázium igazgatója is nyugalomba vonult, őt azonban az iskola fenntartója miniszteri hozzájárulással állásában visszatartotta. c) Állásukból eltávoztak: Dr. Pázsit Antalné Bartók Katalin (Budapest, leány), dr. Nyíri Antal, Mátéffy Béla, dr. Szijj János, Osváth István, Csukás István (Csurgó), dr. Péter Zoltán, László Géza, Ványa János, dr. Máthé Imre (Debrecen, fiú), Kovács Margit (Debrecen, leány), Molnár József (Hajdúnánás), Bernáth Béla (Hódmezővásárhely, fiú), Juhász Teréz, dr. Pelle Erzsébet, dr. Ök­rös Irén (Hódmezővásárhely, leány), dr. Vályi Armand, Futó Ist­ván (Karcag), Csikós Tóth András (Kecskemét, fiú), Hadas Balázs (Kiskunhalas), Farkas György, Harsanja Zoltán (Kisújszállás), Ko­máromy Béla, vitéz Szilágyi Ferenc (Kunszentmiklós), Györe Géza, Nagy Ferenc (Máramarossziget), Benkő Gyula, Kelléry Lajos (Me­zőtúr), Lampérth Judit (Nagyvárad), Apostol Bertalan, dr. Ruszás Lajos, dr. Szabadi Béla, Ördögh László, Lovass Jenő (Pápa), Szepsi József (Rimaszombat"), dr. Bujdosó Ernő, Pauiinyi Károly (Szegha­lom), Kiss Gábor, Balázs István, Nagy Ferenc (Zilah). d) Igazgatói megbízást kaptak: dr. Sarkadi Nagy János (Haj­dúböszörmény), dr. Sipka Sándor (Hódmezővásárhely, fiú), Kovács Margit (Kolozsvár, leány), vitéz Tiba István (Mezőtúr), Zsupán László (Miskolc, fiú), vitéz dr. Konsza Samu (Sepsiszentgyörgy). Igazgatói állásban véglegesíttetett: dr. Tokay Lajos (Békés), Bodó Jenő (Csurgó), dr. Molnár Pál (Máramarossziget). e) Rendes tanárok lettek: Erdős Zoltán, Szűcs Gyula (Békés), Birtalan Tibor (Budapest, fiú), Janschik Sándorné Halász Klára, Szabó Piroska, Tatár Sándorné Szekeres Ida, Tálasi Istvánné Varga Anna dr., Tóth Klára (Budapest, leány), Medgyaszay Béla, Józsa Pál (Csurgó), Szepsy József (Debrecen, fiú), dr. Rácz Jenőné dr. Harsanja Margit, László Géza, Ördögh László, (Debrecen, leány), Kálmánchey Endre, dr. Lengyel Jenő (Gyönk), Szabó Kálmán (Hód­mezővásárhely, fiú), dr. Szabó Magdolna (Hódmezővásárhely, le­ány), Bogdányi László (Kecskemét, fiú), Bodor Éva (Kecskemét, leány), Karsay Sándor, Komáromy Béla, vitéz Szilágyi Ferenc, Ko­vács István (Kiskunhalas), Apostol Bertalan, Parragh László (Kun-

Next

/
Oldalképek
Tartalom