A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventjének Jegyzőkönyve 1944.

1944. május 4.

158 1944. május 4. — 115—116. szentmiklós), Andás László (Kolozsvár, fiú), Kovács Margit, Ko­vács Erzsébet, Vass Gizella, dr. Ökrös Irén (Kolozsvár, leány), Ka­csó Bodó Balázs, Pünkösdi Huba, Szabó Vilmos (Marosvásárhely), Faragó László, Fóris Béla, Gál Mihály, Nagy Ferenc, dr. Szakáll Sándor, Varga József, Balogh Eleimér, Papp Bertalan (Máramaros­sziget), Őri Zoltán, dr. Szijj János (Mezőtúr), Irsa Tiborné Izsó Klára (Miskolc,leány), Zilahi Lajos (Nagykőrös), dr. Pelle Erzsé­bet, dr. Vályi Armand (Nagyvárad), Bolla József, Dobos József, Kovács József, Kunos András, Nagy Gábor, Paoznyi Béla, Sándor Jenő, Smid Lehel, Szeles Jenő, Vajda Szabó Pál (Rimaszombat), Harangi László, Maller Sándor, Somogyi Zoltán (Sárospatak), Bodó Jenő, Rácz Gábor (Sepsiszentgyörgy), Bede Lajos, Bezdák István, Csapó Sándor (Szatmárnémeti, fiú), Helmieczi Erzsébet, Némedy Mária (Szatmárnémeti, leány), dr. Csaba Jenő (Zilah). Összeslen 69 új rendes tanár. f) Helyettes tanárrá választatott 64 tanár. g) Egy hónapnál hosszabb betegszabadságon voltak: Besse­nyei Béla, Bíró Lajos (Békés), Jékely Lajos (Budapest, leány), Csutoros Sándorné Molnár Ilona, dr. Némedi Lajosné dr. Dienes Éva, dr. Mester Istvánné Almássylrén (Debrecen, leány), Tőkés Sán­dor (Karcag), vitéz Szüágyi Ferenc (Kiskunhalas), Farkas György, Hársing István (Kisújszállás), Folgovich Endréné Lázár Ilona, dr. Vass Albertné Szükösd Lenke (Kolozsvár, leány), Szabó József (Marosvásárhely), dr. Boros István (Mezőtúr), Oláh Sándor, Bede Zoltánné Tüdős Sarolta, Irsa Tiborné Izsó Klára (Miskolc, leány), Hetey Dániel (Nagykőrös), Becsi Zoltánné Bertalan Sarolta, Pan­dúr Mária, dr. Rossmann Magdolna, dr. Varga Lajosné Mottl Mária (Nagyvárad), Bodor Miklósné Horváth Berta (Szatmárnémeti, le­ány), Bordács Imre, Wiesinger László (Szaghalom), Bodó Ferenc (Zilah.) 6. Kitüntetés, megbízás, ösztöndíj tanulmányút. a) Kitüntetésben részesültek: Nagy Endre marosvásárhelyi és dr. Kerekes Ernő zilahi nyug. igazgatók tanügyi főtanácsosi kine­vezést kaptak, Jamrich Béla csurgói tanár igazgatói címeit. Klein Gyula és Szemerey Gergely kecskeméti tanároknak az egyházkerü­leti közgyűlés igazgatói címet adott. b) Az igazgatók és tanárok közül az idén is többen részesül­tek megbízásban. A megbízottak érettségi ós magánvizsgálaton el­nököltek, iskolákat látogattak. Harsányi István (Sárospatak) az Or­szágos Közoktatási Tanács tagja lett, többen leventeparancsnoki ki­nevezésben is részesültek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom