A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventjének Jegyzőkönyve 1938.

1938. április 27-28.

1938. április 27. — 85. 99 Jákó, orgonajavíttatásra kért segélyt. Litér, orgonabeszerzésből származott adóssága törlesztésére kért segélyt. Nagykanizsa, tőkesegélyes. Pápa, azon kérését, hogy részére 15 éven át évi 1000.— P közalapi segély engedélyeztessék, bizottságunk elvi okokból teljesíthetetlennek nyilvánítja. Somogyaszaló, lelkészlakás javításából származott adóssága törlesztésére kért segélyt. Szombathely, 100—120.000 pengős költséggel felépítendő templomához kért segélyt. A bizottság úgy találta, hogy 800 lelkes gyü­lekezetnek ilyen méretű építkezésbe csak akkor szabad belefognia, ha a szükséges fedezettel rendelkezik. A kérvényben nem igazoltatott, íiogy a szükséges összegből az egyházközség eddig mennyit teremtett elő. Tiszáninneni egyházkerület: Bódvalenke, hiányos kérelmének jogosságát nem lehetett elbírálni. Hidvégardó, 1936-ban kapott templomjavításra segélyt. Szendrő, hátralékos. A kisegítő tanítónő fizetéséhez kért segélyt. Tiszántúli egyházkerület: Apagy, hátralékos. Besenyőd, 1936-ban kapott segélyt. Csengerújfalu, lelkészlakásépítésre kért segélyt. Kisszekeres, 1937-ben kapott segélyt. Kisvarsány, több évi hátraléka van. Kótaj, több évi hátraléka van. , Kúnszentmárton, tőkesegélyes. Laskod, több évi hátraléka van. Nyiradony, 1937-ben kapott segélyt. Nyírtét, tőkesegélyt kapott. Öcsöd, több évi hátraléka van. Rákóczifalva, több évi hátraléka van. Szerep, 1936-ban kapott ugyanezen a címen segélyt. Vásárosnamény, hátralékos. Tisztelettel javasoljuk, méltóztassék a közalap intéző-bizottságá­nak elnökét és előadóját felhatalmazni, hogy a közalapi egyszersminden­kori segélyre szolgáló és rendelkezésre álló összeg keretei között az év hátralévő részében beérkező és azonnali elintézést igénylő kérelmeket elbírálhassák és sürgős szükség esetén a segélyt megállapíthassák és kiutalhassák. 7«

Next

/
Oldalképek
Tartalom