A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventjének Jegyzőkönyve 1900-1901.

1900. április 24-27.

A MAGYARORSZÁGI EV. REF. EGYHÁZ EGYETEMES KONVENTJE BUDAPESTEN, 1900. ÁPRILIS 24—27. MAPJftlN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. KIADTA SASS BÉLA, KONYEXTI JEGYZŐ. DEBRECZEN, NYOMATOTT A VAROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1900 — 722

Next

/
Oldalképek
Tartalom