A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventjének Jegyzőkönyve 1899_jun_14.

A MAGYARORSZÁGI EV. REF. EGYHÁZ 1 •­EGYETEMES KONVENTJE BUDAPESTEI, 1899. JÜNIÜS 14. NAPJÁN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA SASS BÉLA, KONVENTI JEGYZŐ. DEBRECZEN, L NYOMATOTT A VÁB08 KÖNYVNYOMDÁJÁBAN -< 1899— 726.

Next

/
Oldalképek
Tartalom