A Somogyi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1931. július

A BELSOSOMOGYI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 1931. julius hó 9. napján Csurgón tartott RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK, valamint 1931. június 24-én és 1931. július 8-án tartott birósági üléseinek JEGYZÖKÖNYVE. KIADJA: SZABÓ BÁLINT EGYHÁZMEGYEI LELKÉSZI FŐJEGYZŐ. CSURGÓ, 1931. NYOMATOTT OSZESZLY M. VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom