A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1941. augusztus

Tartalomjegyzék

— XVIil. — hagyta és újabb szabadságot kért, ígérve, hogy beadja nyűg* díjazás iránti kérvényét. A presbitérium a betegszabadságot megtagadta s hivatalból törvényszerű elbánás alá vonása iránt kért intézkedést. E határozatot Nagy Gyula hozzám megfelleb* bezte, de betegszabadságát igénybe vette és élvezte. Fellebbezé* sét a Szolg. Pragm. 191. §*án alapuló jogkörömben elutasítót* tam. A presbitérium határozatának azt a részét, mely szerint a presbitérium Nagy Gyula terhére alkalmaz helyettest, Nagy Gyula nem fellebbezte meg. Végül is beadta nyugdíjazás iránti kérvényét. Ennek elintézésétől függ vele szemben a további el* járás. Itt a helyettesi teendőket részben Rápolthy Gyöngyi helybeli tanítónő, részben Szij Margit oki. tanítónő látta el. Cserkuti Sándor egeraljai kántortanító 1940 nov. l*től dec. 15*ig volt betegszabadságon. Helyettesítette Takács Lidia oki. tanítónő. Adorjánházán Bozzayné Parragh Izabella 1941 jan. 8*tól a tanév végéig kért és kapott betegszabadságot. Osztályaiban ápr. l*ig Árvay Gábor ig.*tanító végezte a tanítást, ápr. l*től Szij Margit oki. tanítónő helyettesítette. Horváth Mór mihályházai kántortanító március l*től jún. l*ig betegszabadságoltatott. Szakács Matild kirendelt tanítónő férjhez ment és márc'uj 10*én Mihályházáról eltávozott. He* lyettest kapni nem lehetett. A VKM rendelt új kisegítő tanító* nőt, de nem érkezett meg. A tanítást Horváth Lajos lelkipász* tor és neje, majd a lelkészné május elején beállott betegsége után a lelkipásztor egyedül látta el, ő is adott vizsgát dicséretre méltó eredménnyel. Hála és köszönet illeti érte. Mind e betegszabadságolások tiszti orvosi bizonyítványok alapján történtek. XI. Segédlelkészek elhelyezése. Pápán Püspök úr mellett Fazekas Mihály, 1940 szept. l*től Tóth Kálmán is, aki 1940 jún. 15*től ez ideig Pápán bejelentett s.*lelkész volt. Gyülekezeti s.*lelkész folytatólagosan Végh Dániel, Celldömölk székhellyel folytatólagosan Nádasdy Lajos. Bejelentett s.*lelkészek Pápán: Kiss Sándor theol. m. tanár, hitoktató, 1939 szept. 27*től, Ná* dasdy Gábor 1938 szept. 24*től, Pethe Kálmán főisk. szénior 1940 szept. l*től. Nagypiriten 1940 szept. l*től Fazekas Gábor. Adorjánházán 1941 márc. l*től Nagy Imre. Bakony szentkirá= lyon 1941 márc. l*ig Nagy Imre, márc. l*től márc. 28*ig Nagy

Next

/
Oldalképek
Tartalom