A Mezőföldi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1918. július

Tartalomjegyzék

TÁRGYMUTATÓ. Jkvi pont Lap Jelenvoltak névsora 3 1. Esperes űr áldás-kérése 4 2. Jegyzők megnevezése 4 3. A közgyűlés megnyitása 4 4. Esperes úr évi jelentése 5 5. Egyházmegyénk a Ref. Sajtó alapító tagjai közé lép . 5 6. Tóth István sárkeresztesi tanító elhunyta 5 7. Derecskey István nyug. csőszi tanító elhunyta ... 5 8. Sáhó István lelkész és Szűcs Kálmán tanító egyházme­gyénkből eltávoztak 5 9. Várady Róza sárkeresztesi tanítónő a hivatalos esküt le­teszi ö 10. Faa Ernő kislángi lelkész üdvözlése 6 11. A segédlelkészek elhelyezésének tudomásul vétele . 6 12. Kenessey Miklós gondnok úr igazgató-tanácsossá válasz­tása ; 6 13. Az adakozóknak és alapítványt tevőknek köszönet . . 6 14. Az egyházmegyei elnökségnek köszönet 6 15. Dr. Balassa József v. főjegyző a hivatalos esküt leteszi . 7 16. Egyházmegyei tanítóképviselők választása 7 17. Kazó Imre csóri kántortanítóvá választása 7 18. Becságh Géza kiskovácsi kántortanítóvá választása . . 8 19. Szalay Irén polgárdi másodtanítóvá választása ... 8 20. Molnár Gyula magyaralmási kántortanítóvá választása 8 21. Egyházmegyei árvaház létesítése 8 22. Lelkészözvegyek és árvák segélyének felemelése . . .11 23. Bózsa Ferenc gyűlésről elmaradásának igazolása . . .12 24. Falussy József igazoló jelentése 13 25. Az egyházmegye főisk. alapítványának kiosztása . . .13 26. Berhidai egyház kölcsönfelvételének engedélyezése . . 13 27. Berhidai egyház rendkivüli-adó kivetése 13

Next

/
Oldalképek
Tartalom