A Mezőföldi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1915. július

— 91 — Könyvtári Az nevg ég g |< ö ny V c| m e . szam 3212. (Úr. Fetenczy Gyula-. Debreceni Protestáns Lap (1915) 3213. 'Radácsy György: Sárospataki Ref. Lapok (16 J 5) . . 3214. Magv Áron: A b.-füredi szeretetház Érte­sítője 3215. (Bozóky Lajos: A világtörténet átnézete 3216. Julia: Az aradi vértanuk emlékezete 3217. Keleti Károly: Hazánk ós népe . . 3218. Lautende Gyula: A milleniumi kiállítás csodái 3219. Szepesi Géza: Felső leányiskolái Értesítő (Székesfehérvár 1915) 3220. Marosi Arnold: A Fejénnegyei Muzeum Egyesület Jelentése 3221. (úr. Tunner Károly: Néhány szó a szülők­höz stb 3222. (Bocsor István: Latin nyelvtan . 3223. Köpesdi H. S.: M. T. Cicerónak két beszéde 3224—3226. (Úr. (Úudits M.: Hasonszenvi gyógy­rendszer 3227. Út. Siklósi K: Önfentartás 3228. (Út. Hőgves Endre: Milleniumi emlékkönyve a budapesti orvos-eg}'etemnek . 3229—3234. G. G. Klaibet: Plutarch's Werke . 3235. (Úr. Molnár Jenő: Borsszem Jankó (1914) 3236. E. Zola: Ein Sittsam Heim 3237. „ Ein Bauch von Paris . . . . 3238. Ft. v. Schiller: Der Geisterseher 3239. „ „ Don Carlos 3240. J. (B. Moliere: Tartüffe 3241. Th. Moore: Lalla Rukla

Next

/
Oldalképek
Tartalom