A Mezőföldi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1887. június

To. Á MEZŐFÖLD! EV, REF. EGYHÁZMEGYE 1887-ik év junius 1-ső ás 2-án SZÉKES-FEJÉRVÁROTT TJLBTOTI ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. SZÉKESFEHÉRVÁROTT, NYOMATOTT A „VÖRÖSMARTY" KÖNYVNYOMDÁBAN, SZÁMMER KÁLMÁNNÁL. 1887.

Next

/
Oldalképek
Tartalom