A Komáromi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1935. szeptember

17 intézménynél biztosít. Lelkész és tanítótestvéreimtől elvárom, hogy ez intézmény szolgálatában minden tőlük telhetőt megtegyenek. Lelkészi karunkban a mult egyházmegyei közgyűlésünk óta változás nem történt. Segédlelkészeink közül Kalitza Dénes a felsőzempléni egyházmegyébe bekebelezett Nagyráskai egyház lelkészévé választatott meg és ez év április 28.-án ottani állását elfoglalta. Narancsik Imre püspöki segédlelkész is elhagyta egyházmegyénket és az ő helyére püspök úr Kiss Gyula urat alkalmazta püspöki titkárul, mig pozsonyi segédlelkészéül Székely Dezső lévai segédlelkészt alkalmazta. Esperesi segédlelkész Tömösközy Ferenc, aki azonban október 1.-én katonai szolgálatra bevonul. A tanítói állásokban a mellékelt kimutatásban foglalt változások történtek ; Kimutatás a Komáromi Református Egyházmegyében az elmúlt év folyamán történt tanítóválasztásokról. Megválasztattak : Tóth István Megyercsre az 1934/35. isk. évre ideiglenes III. tan. áll.-ra. Tóth István Nagymegyerre az 1934/35. isk. évre ideiglenes V. tanítónak. Tárnok Margit Ekeire az 1934/35. iskola évre végleges II. tan. állásra. Varga István Perbetére II. tan. állásra. Domonkos Kálmán Nagymegyerre az 1934/35. isk. évre ideiglenesen, Győry Mária Dunaradványra ideiglenes tanítóul. Fekets Aurélia Csicsóra ideiglenes tanítóul. Farkas Etel Nagymegyerre kisegítő tanítónak. Győrffy Lajos Negyedre igazgató-tanítónak és kántornak. Demény Teréz Hodosra ideiglenes IV. tan. állásra. Tóth István Megyercsre másodtanítónak. Erdélyi Gáspár Madarra kántortanítónak. Tárnok Margit Ekeire rendes II. tanítónak. Szabó Béla Patasra III. tanítói állásra. Búcs, 1935. szept. 1. A választásokat megerősítettem és kérem az e.-m. közgyűlés végleges jóváhagyását. A mult évi októberi e.-m. közgyűlés a tanügyi bizottság javaslata alapján fegyelmi eljárás indítását kérte Zsemlye Berta marcelházai és Joó Endre martosi tanítók ellen. Mindkét tanító ügyét alaposan megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a szigorú intézkedés kérése tévedés folytán történt. Örömmel jelentem az e.-m. közgyűlésnek, hogy e két tanítónk a?

Next

/
Oldalképek
Tartalom