A Barsi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1913. július

tár-10 A BARSI REFORMÁTUS EGY NÁZMEGYE 1913. évi julius hó 1-én LÉVÁN TARTOTT RENPES KÖZGYŰLÉSÉNEK, 1913. évi julius hó 2-án UGYANOTT TARTOTT RENPES BÍRÓSÁGI ÜLÉSÉNEK jegyzökönyve. Ш Összealliíotta : BIHARY KÁLAÁN egyh- m. e. főjegyző. % Nyomatott a .HER/^ES '-nyomda gyorssajtóján, LÉVÁN 1013.

Next

/
Oldalképek
Tartalom