Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1945-49

1947 - 1947. november - Betűrendes tárgymutató

- 203 ­Kereskedelmi középiskolánál »A« szakos állás szervezése 128. Kisebb pénztárak számadása 38. Kiss Sándor theol. óraadóul alkalmazása 92. Kiszely Theodóra előléptetése 162. Kivonatos jegyzőkönyvek készítése 175. (Kormánynak köszönet 27. Kovács József és Boda Ferenc álláscseréje .199. Kovács Lajos előléptetése 136. Középiskolai felügyelő lemondása (dr. Trócsányi Dezső) 23.,. 106. Középiskolai felügyelő munkájáról szabályrendelet 107. Középiskolai felügyelő választása (Rab István) 106. Középiskolai tanárok állami szolgálatba lépése 23. Külföldi adományok 28. Külföldi kapcsolatok 28. Külföldön tanuló theológusok 28. Lelkészértekezlet javaslatai 186—187. Lelkészek illetményadójának eltörlésére javaslat 163. Lelkipásztorok továbbképzése 168. Letenye szórványközpont elcsatolására javaslat 75. Létiszlámcsökkentés középiskoláknál 108. Létszámcsökkentés polgári iskolánál 109. Létszámcsökkentés tanítóknál 31., 177. Lux Ibolya eskütétele 138. Lux Ibolya megválasztása 135. Megüresedett tisztségekre szavazás elrendelésé 148. Megüresedett bizottsági helyek betöltése 149—155. Mezőföldi egyházmegye képviselői 13. Mezőföldi egyházmegye kérése járulékoknál haladékért 48. Minősített egyházak belsősomogyi és tatai egyházmegyében 161. Missziói előadóváltozás 63. (Missziói jelentőívek módosítása 68. Missziói törzslapok készítése 69. Molnár Imre tanácsbíró eskütétele 11. Mosonszentjános anyaegyházzá alakulása 70. Mosonszentjános második tanítói állása 169. Muraközy Gyula üdvözlése 11. Nagy Géza lelkészi jellegének fenntartása 172. Nagy Lajos egyházkerületi képviselővé választása 8. Népes egyházközségek megosztása 146. Népiskolai statisztikai ívek módosítása 182. Nőnevelőintézet visszaadása 31. Nőszövetségi munka elindulása 30. ORJÓ jelentése 56. Országos Református Szeretetszövetség munkája 30. Ösi egyházközség ingatlanszerzése /94. Ökumenikus adományok kimutatása 83. Örségi egyházmegye új gondnoka 24. Özvegyi járulékok, nyugdíjak felemelésére javaslat 165. Pa,rla|szjtd>olgozók tanítóképzője Csurgón 31. Pataky László theol. h. tanár alkalmazása 92. Pápai egyházközség kérése 59.

Next

/
Oldalképek
Tartalom