Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1943

1943. október - Oldalszámok - m01_24

- 24 ­roty DiósfÖrgepatony, Benesch János DiósfÖrgepatony, Tóth Zsigmond I) unaszcrdahely, Makkos Sándorné, Nélneth Adolfné, özv. Csiba Lázárné, Scheer József né, Nagy Béláné, Vermes Ferenc, Gaál Dezső Dunaszerdahely, vitéz Nagy Nán­dor Nemesócsa, Lelkes György Nemeshódos, Győrsági Fiók­egyház, Szabadságtéri Egyház Budapest. — Gréczi Sándorné Fölnagy Karolin Nagyrákos, Papp János és neje Szombathely, Koncz Géza és neje Balatonkenese, Alumínium Ércbánya Rt., Gánt-Budapest, Kisgyón-Bakonyvidéki Kőszénbánya Rt., Bu­dapest, Sas Lajos Enying, Szedlák György Mezőkomárcim, Turner Józsefné, Németh Lajos, Csajági Pálfi Dánielná, Sár­keresztes, Pados Lajos és neje Tác, özv. Elek Arturné Sárvár, Asztalos József, Bertha Ferenc, dr. Borbély András, vitéz Far­kas Jenő, Héjas Piroska, Hodossy István, dr. Kádár Béla, Kecs­keméthy László, özv. Mihály Gyuláné, Pongrácz Sándor, dr. Szász Gábor, dr. Széli György, Varjassy Dénes, Vámossy István Zalaegerszeg. — Dr. Nagy Béla, Edelénvi 'Szabó László, Medgyasszay Vince, dr. Benedek Sándor, Csekeő Árpád Pápa. — Özv. Pánczél Jánosné Győrság, Dezső Já­nosné, vitéz dr. Molnár Gyula ny. ezredes Sopron. — Id. Kán­tor Dávid Táp. — Kocsis Sándor Héreg, Maróthy Sándor, Bátky Miklós Nagysáp, D. Tóth Józsefné, Börcsök Mihály, özv. Barcza Miklósné Dunaalmás, Szabó György Csép, Schu­bert Ilona Császár, Asztalos Etelka Környe-Bánhida, Szabó Sándor, dr. Szemző Kázmérné Bánhida, Fellner Pál. dr. Virág Zsigmond, ifj. Molnár Péter, vitéz Fejér András Tata. — Hangya Mocsa, özv. Sebestyén Ferencné Koes, Fléregi Imréné, Szőny, Tárnok Árpád és Pap Elek Győr. — Műselvemgyár igaz­gatósága, Bartha Lajos, Üregi Nagy László, Kiss Sándor, Bauxitgyár igazgatósága Mosonmagyaróvár. — Varga István Balatonalmádi, Kelen Péter Pál Budapest, Nemesi Közbirto­kosság Szentgál, Polgári Olvasókör és Község Vörösberény. Méltóztassék a szíves adományozókat meleg elismerésben és köszönetben részesíteni jés az egyházkerületi főjegyző urat felhívni, hogy azt a nemeslelkű adakozókkal megfelelő formá­ban közölni szíveskedjék. Nagy elismeréssel és meleg szeretettel emlékezem meg magyar református egyházunk egyik áldásos munkát végző intézményéről, az Orszáigos Református Szeretetszövetségről,. Már eddigi áldásos működésével is sok szegény árva gyermek­nek vette fel gondját és tette lehetővé, hogy anyaszentegyhá­zunknak és hazánknak hasznos polgárai legyenek. Az lí. n. saját árva akciójával pedig lehetővé teszi, hogy testületek, intézmé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom