A Dunamelleki Református Egyházkerület Jegyzőkönyve 1940-1942.

1941. november 20.

2 24 1941. szeptember 13. — 19—20—21—22—23 24. tiglani haszonélvezeti jogának fenntartásával az egyházközség­nek ajándékozza!. Az egyházkerületi tanács az ajándékozási szerző­dést jóváhagyja s annak jóváhagyási záradékkal való el­látásra) az elnökséget felhatalmazza. 20. Az elnökség bejelenti, hogy a kistarcsai egyházközség a református egyházi közalaptól 5.000.— P kölcsönt vesz fel az építés alatt álló lelkipásztori lakás hátralékos építési költségeinek fedezésére és hogy az elnökség ezt ai kölcsönügyletet saját hatás­körében jóváhagyta. Az egyházkerületi tanács az elnökség intézkedését jóváhagyja és megerősíti. 21. A solti egyházmegye jóváhagyás végett felterjeszti a dunapataji egyházközség határozatait, melyek a néhai Bak Ist­ván hagyatéka ügyében az egyházközségnek juttatott 805 négy­szögöl nagyságú ingatlant elfogadta. Az egyházkerületi tanács a hozott határozatokat jó­váhagyja és megerősíti. 22. A solti egyházmegye jóváhagyás végett felterjeszti a ha­tározatokat, melyek szerint elfogadta a Bán Sándorné ingatlan hagyományát, aki a dunapataji egyházközségnek Máté Józsefné. Szabadi Julianna telekkönyvileg biztosítandó haszonélvezet jo­gával terhelten és azzal a meghagyással, hogy a dunapataji egy­házközség egy" Bánné Máté elnevezésű iskolát köteles fenntartani ott, ahol az szükségesnek mutatkozik. Az egyházkerületi tanács a határozatokat jóvá­hagyja és megerősíti. 23. A solti egyházmegye jóváhagyás végett felterjeszti a né­hai Deák Ferencné hagyatékából a kiskunlacházai egyházközség által eladott ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződéseket. Az egyházkerületi tanács a Zimányi Gáborné, szül. Kamrás Eszter, Szilágyi Istvánné, szül. Takács Mária, Kovács Imre és neje, Farkas Rozália, Jaksa Imrén,é, szül. Bak Mária, Németh István (nőtlen), Kovács Gyuláné, Szül. Gacs Mária, vitéz Józan Antal és neje, szül. Szabó Máriával kötött adásvételi szerződéseket jóváhagyja s annak jóváhagyási záradékkal való ellátásra az elnök­séget felhatalmazza. 24. A budapesti egyházmegye jóváhagyás végett felterjeszti a bu'dapest-budahegyvidéki egyházközségnek határozatát, mely szerint a presbitérium jóváhagyja elnökségének azt a határoza-

Next

/
Oldalképek
Tartalom