A Dunamelleki Református Egyházkerület Jegyzőkönyve 1934-1936.

1934. november 17.

"226 Jlívi Lap szám 70. Gazdavédelmi rendelet kiterjesztése. Kováts István ... 10 187 71. Dr. Gál Ferenc s. 1. bekebelezési kérelme. Kováts ... 20 34 72. Gilvánfa Besencéhez csatolása. Hetessy . 65 85 73. Gödöllői d'iakonusi állás felcserélése szegénygondozói állással. Muraközy Gyula 15 188 74. Gusztáv Adolf segélykérések. Gilicze 174 129 75. Gyálpuszta Pestszentlőrinchez csatolása. Hetessy ... 84 84 76. Gyermeküdültetés tárgyában indítvány. Szabó Zs. . . . 230 180 77. Gyönki reálgimnázium segélykérelme. Deák 166 118 78. Gyönki tanítói díjlevél. Hetessy 69 86 79. Hatvani evangélikusok kiválása. Fromm 160 116 80. Hatvani vallássérelem. Joó 111 103 81. Hitvallásaink olcsó kiadása. Muraközy 105 102 82. Ifjúsági munkáról összefoglaló jelentés. Szabó Zs. . . . 225 178 83. Igazgatói cím adományozása. Szabó B 216 163 84. Iratterjesztők alkalmazása. Szabó Zs . 227 179 85. Iskolakörök alapításáról külsösomogyi szabályrendelet. Szabó B 214 163 86. Iváncsai haszonbérlők kerítés felállítási kérése. Ferenczy . 181 137 87. Iváncsai legelő feltörése. Ferenczy Károly 22 191 88. Iváncsai missziói segédlelkész új lakhelye és ellene felleb­bezés. Kováts 26 36 89. Izsáki tanítói állás betöltése. Göde 117 105 90. Jalsoviczky Károly v. jegyző lemondása és egy világi jegyző választásának elrendelése. Kováts 11 30 91. Jászkarajenői kölcsönügy. Fromm 151 44 92. Jegyzőkönyvhitelesítök. Kováts 3 6 93. Jelenlévők számbavétele. Kováts 4 6 94. Julianna elemi isk. tanítói díjlevelének módosítása. Hetessy 89 90 95. Kalocsai vallássérelem. Joó 108 103 96. Kaszay-alapítvány szanálása. Deák 165 118 97. Kaszay-alapítvány tehermentesítésének kérdése. Fromm 36 196 98. Kántorok szolgálati pragmatikája. Vincze E 218 163 99. Kecskemét kérelme egyházközségi közgyűlés alól való fel­mentése tárgyában. Kováts 45 43 100. Kecskemét kölcsönügye. Fromm 149 114 101. Dr. Kéry János fellebbezése. Hetessy 63 84 102. Kilences bizottságnak köszönet. Kováts 58 82 103. Kisary Lajos haszonbérhátraléka. Ferenczy Károly ... 18 190 104. Kisary Lajos haszonbérlő fizetési halasztás kérése. Ferenczy 185 138 105. Kisary Lajos haszonbérmeghosszabbítási kérése. Ferenczy 186 138 106. Kiskunhalas telekcseréje. Fromm Lajos 29 193 ,107. Kiskunhalasi egyik lelkészi állás szüneteltetése. Kováts . 40 42 108. Kiskunlacháza adás-vételi szerződése. Fromm Lajos ... 27 193 109. Kocsér kérelme törpegyülekezet jellegének megszüntetése iránt. Kováts 39 42

Next

/
Oldalképek
Tartalom