A Dunamelleki Református Egyházkerület Jegyzőkönyve 1928.

1928. november 10.

306 Jkvi szam. Lapsiam 75. István király napjával kapcsolatos zászlókitüzés: Göde 65 76. Kalocsai vallássérelmi eset: Göde 65 77. „Protestáns vagy katholikus" című füzettel kapcsolatos vallás­sérelmi eset: Göde 66 78. Dunaharaszti-i vallássérelmi eset: Göde 66 79. Jogakadémiai kérdés rendezése: Joó - •• 67 80. Rákospalota szavazatainak száma: Joó 67 81. Nagytéténynek fiókegyházzá alakulása: Joó 6"/ 82. Alsógöd fiókegyházzá alakulása: Göde 68 83. Czinderybogád és Ujmindszent leányegyházzá alakulása: Joó • • bó 84. Seregélyes és Szolgaegyháza egyessége: Joó 69 85. Budaőrsnek Budafokhoz csatolása: Joó ' 69 86. Vértesaljai jótékonysági alap létesítése: Joó 69 87. Kálvin Szövetségbe tömörülés kérdésében egyházmegyék állás­foglalása: Jalsóviczky K. 69 88. Nagyszékelyi tanítók javadalma: Túry 70 89. Lelkészek vasúti kedvezménye: Túry 71 90. Soltvadkerti temetőszabályzat: Túry 71 91. Vagyonkezelő évi jelentése: Ferenczy 71 92. Seregélyesi birtok haszonbére: Ferenczy 80 93. Seregélyesi birtokon létesítendő kisvasút Ferenczy 82 94. Seregélyesi birtokon új istálló és sertésól építése: Ferenczy • • 82 95. Sári-i birtokon építendő épületek ügye: Ferenczy 83 96. Alsószentiváni birtokon lévő cselédlakások átalakítása: Ferenczy 84 97. Sári-i róm. kath. templom és plébánia épületének kijavítása: Ferenczy 84 98. Elnökváltozás: Göde 84 99. Konventi határozat az adósegélyek tárgyában: Varga 84 100. Dombóvári egyház adósegélye: Varga 85 101. Felsőbaranyai egyházmegye határozata özvegy lelkésznék otthona tárgyában: Varga 85 102. Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetségének kérése: Varga 85 103. Budapesti KIE segélykérése: Varga 85 104. Dunavecsei egyház kérése: Varga 86 105. Budapest-tisztviselőtelepi missziói egyház kérése: Varga 86 106. Közép- és polgáriiskolák segélykérése: Varga 87 107. Egyházak, lelkészek, özvegyek és árvák segélykérvényei: Varga 92 108. Rákosszentmihályi egyház közalapi segélykérése: Varga 92 109. Rákosszentmihály segélykérése a Gusztáv Adolf-egylethez: Varga 92 110. Soli Deo Glória Ref. Diákszövetség segélykérése: Varga •• •• 92 111. A theologiai akadémia segélyegyletének segélykérése: Varga 93 112. Számvevő évi jelentése: Deák 93 113 Kecskeméti leányliceum segélyének emelése: Deák 95 114. Szenteh Dezső gazdasági tanár tiszteletdíja: Deák 96 115 Kiskunhalas régi segélyének újból való folyósítása: Deák •• •• 96 116. Varga Zoltán ösztöndíjának fölemelése: Deák 97

Next

/
Oldalképek
Tartalom