Ranglisten des Kaiserlichen und Königlichen Heeres 1917 (Wien, 1917)

Militärbeamte

Militär-Gerichtskanzleibeamte Militär-Gerichtskanzleiakzessisten 1. September 1915 Stein Friedrich Dc2. 4 Kulka Philipp GVK.(a.B.O) Dü. 4 Klepeisz Markus Dl. © íj* Straznicky August D2. 4 Roland Karl SVK. Dl. m 4 Grozdanic Stojan D2. Lederer Franz D2. 4 Dacko Anton D2. 4 Sasiada Adam D2. © 4 © Charvat Johann D2. © 4 Jane Julius D2. 4 Pane Karl D2. 4 ® Mihelic Josef D2. m 4* Holinski Wladimir SVK.(a.B.Q) D2. © 4 Narodoslawsky Ambros GVK.(a.B.Q) D2. 4 Schneeweiss Richard GVK.(a.B.Q) D2. >4 Meller vel Stolzenberg Aaron D2. 4 Stary Augustin D2. @ 4 Halpern Jakob D2. © 4t Nősek Johann D2. 4 Skarda Karl EVK.m.Kr.(a.B.Q) D2. 4 Umlauf Franz D2. © 4 Mayer Peter D2. © 4 Desalla Johann D2. 4 Tobolar Wenzel Dl. 4» János Ferdinand D2. 41 Schuster Josef GVK. (a B. Q) D2. 4* Käser Franz D2. 41 Richter Richard D2. 41 Oster Josef D2. 4* ® Benning Michael D2. 41 Hipp Michael GVK.(a.B.Q) D2. 4 Fische/ Gottlieb D2. 41 Gödel Alfred D2. 4* Pusec Nikolaus D2. 41 Gottlieb David D2. 4 Malek Johann D2. 4 Vlaha Franz EVK.m.Kr.(a»B.Q) D2. 4 Lutsch Julius D2. 4 Levicar Johann D2. 4 Stuhl Jakob D2. 4 Kurnicki Ludwig GVK.(a.B.Q) D2. 4 Reis David D2. 4 Maleiiki Demeter D2. 4 Holan Wenzel D2. 4 Hanuszewski Ladislaus D2. 4 Kleinberg Gerschon D2. 4 Wojdich Franz GVK.(a.B.O) D2. 4 Becker Jossel D2. 4 Tasch Josef D2. 4 ® Panzierer Paul D2. 4 Poetsch Josef D2. 4 Barbie Johann D2. 4 Ollinger Franz D2. 4 Günsberger Josef GVK.(a.B.Q) 02. 4 1. Mal 1916 Stern Ludwig SVK. D2. © 4 ® Masek Josef D2. © 4 @ Jelinek Jaroslav EVK.m.Kr.(a.B.Q) D2. 4 Morawetz Edmund QB. D2. 4 Sedlaczek Karl D2. 4 Opat Leon D2. 4 © Rathousky Jaroslaus D2. 4 Kurucz Franz D2. 4 Hornák Norbert D2. 4 Stross Josef D2. © 4 Leber Jakob D2. 4 Loosz Alois D2. 4 Fabi Michael D2. 4 Pohl Franz D2. 4 Brod Johann D2. 4 Hohenthal Eduard D2. 4 Majer Franz D2. 4 Schmidt Oskar D2. 4 Metzger Josef D2. 4 Zahradnicek Alois D2. 4 Maly Vladimir D2. 4 Hanzi Franz D2. 4 Tkalec Georg D2. 4 ® Michalka Franz D2. 4 Prizelitz Martin SVK.(n.B.Q) D2. 4 Turek Franz D2. 4 Popp Richard D2. 4 Stracka Karl D2. 4 Spanier Mathias D2. 4 Steinberger Adolf D2. 4 Marincic Josef D2. 4 Frauenhoffer Michael D2. 4 ® Szolcsányi v. Szolcsán Michael D2. 4 Adjustierung der Militär-Gericlitskanzleibeamteii 1-Tut, schwarzer Rock mit dunkelroter Egalisierung und gelben glatten Knöpfen, blaugrau Parttalons mit dunkelrotem Passcpoil. Mantel hechtgrau

Next

/
Oldalképek
Tartalom