Rangs- und Eintheilungs-Liste der k. u. k. Kriegs-Marine 1898.02.15 (Wien, 1898)

Im Dienste stehende k. u. k. Kriegs-Schiffe

164 SCHIFFE IN MISSION. In dieser Anstellung seit L. Sch. F. Vukovic de Podkapelski, Johann ..................................... 23. Sept.97 „ „ „ Schram, Eugen................................................................... 22. Sept. 97 * * „ Polzer, Karl Ritt. V.............................................................. 16. Sept. 97 * „ „ Thierry, Franz Ritt, v......................................................... 22.Sept. 97 „ „ „ Laurin, Franz....................................................................... 8. Juni 97 * „ „ Welsersheimb, Otto Gf. .................................................... 8. Juni 97 Seecad. Wurdák, Wilhelm.................................... ............................ 16.Sept.97 „ Hammer, Rudolf....................................................................... 16. Sept. 97 „ Stöhr, Julius.............................................................................. 16. Sept. 97 „ Preinl, Karl................................................................................ 26. Sept. 97 „ Gayer, Oskar ........................................................................... 26. Sept. 97 „ Leschanowsky, Lothar .......................................................... 26. Sept. 97 „ Opi, Walther ........................................................................... 26.Sept.97 „ Vok, Johann............................................................................. 26. Sept. 97 „ Passerar, Urban....................................................................... 26. Sept. 97 , , Descovich, Emil................................................................... 26.Sept. 97 ,, Lotsch, Wilhelm....................................................................... 26. Sept. 97 ,, Steinacker, Andor ................................................................... 26. Sept.97 „ Reibenschuh, Erwin............................................................... 23. Sept. 97 „ Thun und Hohenstein Emeri ch Gf. v., II............................. 26.Sepn97 „ Becker, Moriz Ritt, v.............................................................. 26. Sept. 97 „ Joly, Victor Ritt. V.................................................................... 26. Sept. 97 „ Cattarinich, Carmino..............................................................26. Sept. 97 „ Buchler, Arno.......................................................................... 26. Sept. 97 „ Bellen, Josef ......................................................................... 26. Sept. 97 „ Mezzar, Armidius .................................................................. 26. Sept. 97 „ Milosevic, Alexander............................................................ 26. Sept.97 „ Krainer, Marius ....................................................................... 26. Sept. 97 „ Bézard, Clemens Ritt, v........................................................... 26. Sept. 97 L. Sch. Arzt Suhay, Arthur v., Dr...................................................... 8. Juni 97 Corv. Arzt Hauck, Franz, Dr............................................................... 21. Sept. 97 M aschb. u. Betrbs.-Ing. 2. Cl. Weiss, Heinrich................................ 19.Sept.97 Maschlt. 3. CI. Pribil, Anton ........................................................... 8. Juni 97 M ar. Com. Adjct. 2. CI. Fiedler, Robert...................................... 14.Sept. 97

Next

/
Oldalképek
Tartalom