Rangs- und Eintheilungs-Liste der k. u. k. Kriegs-Marine 1895.02.15 (Wien, 1895)

Eintheilungs-Liste

PERSONALE ZUR ERGÄNZUNG DES FLOTTENSTANDES. 135 Personale zur Ergänzung des Flottenstandes. In dieser Anstellung seit Contre-Admiral: Se. k. u. k. Hoheit Erzherzog Karl Stephan... 14. Aug. Fr eg. C. Gebhardt, Ferdinand ....................... „ „ Eberan v. Eberhorst, Leonhard . . „ „ Hermann, Emil ............................. C orv. C. Wüllerstorf u. Urbair, Karl Freih. v. „ „ Ghiari, Arthur..................................... „ „ Gut, Maximilian.................................. 13. Jiln. 95 3. Oct. 94 29. JUn. 95 3. Dec. 94 L. Sch. L. Pleskott, Hermann..................................................... * „ „ Lazarini, Gabriel Freih................................................ « « , Hohenwart zu Gerlachstein, Rudolf Gf................. A « „ Bersa v. Leidenthal, Silvius...................................... A A A Taxis de Bordogna et Valnigra, Alexander Freih. A „ A Tarabochia, Johann................................................... « « A Passler, Franz.............................................................. „ „ „ Guberth, Hugo............................................................ A A „ Ivancich, Josef.............................................................. « A A Laszlo de Kaszon-Jakafalva, Elemér...................... A „ „ Hirtl, Jakob Ritt, v........................................................ « A „ Gabler, Gustav.............................................................. A A « Lamminger, Ludwig................................................... „ « A Brosch, Rudolf............................................................ L. Sch. F. Preuschen v. u. z. Liebenstein, Franz Freih.......... A „ A Müller, Victor.............................................................. A A A Lauffer, Franz.................. ...................................... „ « A Kubelka, Josef.............................................................. A « A Dunay, Ladislaus....................................................... « « A in M. L. A. Bastendorff, Karl................................. 1 3. Jän. 95 1. Oct. 94 6. Fbr. 95 3. Jän. 95 8. Dec. 94 25. Jän. 95 10. Oct 94 Maschst. 2. CI. Butschek, Josef. „ 3. A Ruzzier, Johann 20. Mai 94

Next

/
Oldalképek
Tartalom