Rádiófigyelő, 1944. január

1944-01-08 [1319]

_ianuajr* 8. 9. azém 19 éra 35 porc UJ TO 32 B HA Z ZAVI LLE 18 érni francia adása nak balkáni krónikába : A románok Törökország közbenjárását szeretnék elnyer­ni a szövetségeseknél* Állandóan demokratikusnak tüntetik fel ma­gukat. Pedig még nem is olyan régen Ar.i,oneaou zsidótat mészárolta­tott le és Keltei oldalán büszkélkedett! és irodájában talán még most la ott függ Hitler képe. Isztanbul előtt mégis demokrata kor­mányt játszanak. Bulgáriában a németek ellen szabotálnak, német-barát bolgárod t megtámadnak* A valóságban az egész országban ostromálla* pot van. A bolgár nép elé a "lenni vagy nem 1$nni"kérdést állítot­ták. Amit a románokról és bolgárokról mondtunk, ugyanaz vonatkozik a mq^yárokra 1 . s A A magyarok is Törökország közben'járS­sTí^alcaf^ak"eTnyorni~7 moguTcat pedig a logliberálisabb, legdemok­ratikusabb népnok "tüntetik fel, A magyar parlamentben a képvise­lők azt követelték, hogy vonják vfcsszn a frontról a magyar csapa­tokat és szakadjanak el Németországtól,- Szombathelyinek a magyar népet meg kellett nyugtatnia*/Zavar/ Ninos messze az oz idő, hogy Magyarország is ugyanarra c sorsra jusson, mint másik két cinkos­társa, •»••<• Bz/GA. PH 33, LO NDON 18,45 órai magyar adósából: Az erős zavarás miatt érthetetlen volt, hogy ki, mi­lyen szervezet intézto a következő fölhívást Európa kisgazdái­hoz, parasztjaihoz és földmunkásaihoz: A végső olőkéosülotek már folyamatban vannak Európa felszabadítására. Ennek sikere nagymértékben a mogszállott Euró­pa népeinek együttműködésén múlik. A földalatti mozgalom képvise­lői felszólították tagjaikat, hogy éliálmiszor- ós más fontos ter­ményeiket helyezzék biztonságba orra az időre, amikor azokra na­gyobb szükség losz. Inkább s oromi si tsj k mog azt, ami egyébként-az ellenség kezébe korülno. Az ellenség terve keleten mcghiusult.jp- pon ezárt mindent cl fog követni 0 visrzavonulás olőtt, hogy kira­bolja a megszállt országokat. A gabonctárak és raktárok nam losz­eck biztonságban. Az ellenséges r-Avirállst ugy lohot olkerülni, ha távoli tanyákon kis mennyiségekbon tárolják az élelmiszert, A szarvasmarhák nagyobb biztonságban van 1 i-m elhagyott logelőkön és erdőkben, mint az istállókban. He. a jószágok elrejtésére. vo­natkozó terveket az utolsó pill-rx.tbc.n készítik el, ez zavart fog kelteni. Minél előbb készülnek el a tervek, f.nná.. :i&ö*t»rb 1 Ü: r sikerük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom