Protestáns Tanügyi Szemle, 1943

1943 / 1. szám

A PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE XVII. ÉVFOLYAMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE. I. Irányeikkek, peda<|óf|iai tanulmányok, alkalmi közlemények. Dr. Bakos József : A magyar gyermekek nevelésének és tanításának néhány időszerű problémája .......................... 32 Dr . Belohorszky Ferenc : Magyar sorskérdések és a közép­iskolák ............................................129 Yil é: dr. Bessenyei Lajos : Református tanárok képviselete az egyház alkotmányában ... 49 ,, ,, ,, ,, Tanári fizetés........................... 73 „ , , ,, ,, Tudósképzés, tanárképzés .... 169 Csanády Sándor : Korszerű magyar irodalomtanítá­sunk első lustrumának tanulságai 217 Dr. Csikesz Tibor: A vallásos nevelés legfontosabb kér­dései ................................................199 Ember Ernő : A harmincéves magyar cserkészet 265 Dr. Ecsi 0. István : A görög tanítás megkönnyítésétől 202 Dr. Batsányi István : Háborús ifjúságunk és a korszerű nevelői magatartás................270 Horv áth István: A református'iskola evangéliumi jellegéről :.......................... 84 ,, ,, Hozzászólás a gimnáziumi vallás­> tanítási tantervhez....................121 Dr . Horváth Károly: Tessedik öröksége......................... 10 „ Tessedik eszméi és Csurgó példája 160 Dr. Juhász Béla : Református népiskolafelügyeletről 125 Dr. Kemény Gábor : A szív és értelem politikusa . . 241 Dr. Kun Sándor : A honvédelmi ismeretek bevezeté­sével kapcsolatos tantervi intéz­kedések ....................................... 1 Na gy Miklós : Javaslat az Egyházi Törvények V. te.-ének a módosítására . . 97 Dr. 0. Nagy Gábor: Nemzetnevelés és középiskola . . 64 Vitéz dr. Nábrádi Mihály : A magyar tanárság és a közélet . 178 Olasz-Szabó Mihály : Az első francia órák.........................277 Dr . Papp Ferenc: Egy felsőházi beszéd lapszélére. . 55 ,, Mai koreszmék és a református iskola................................................145

Next

/
Oldalképek
Tartalom