Protestáns Tanügyi Szemle, 1942

A Protestáns Tanügyi Szemle munkatársai az 1942. évben. Dr. Augusztinovics Elemér Dr. Bakos József Zágoni Barra György Dr. Bánkúti Dezső 5. Vitéz Dr. Bessenyei Lajos Bérces Ilona Burián László Csanády Sándor Csinády Gerő 10. Dévai Jenő Ember Ernő D. Dr. Farkas Ignác Forray Tibor Gulyás József 15. Gyalog Béla Dr. Hajdú István Dr. Hamvas Gyula Dr. Hanzó Lajos Dr. Harsányi István 20. Dr. Hittrich Ödön Horváth Károly Dr. Horváth Károly Illyés Endre Kardeván Károly 25. Dr. Kardos Albert Dr. Kárpáti Ede Dr. Kemény Gábor Kisari Mária Körmöczi László 30. Dr. Kun Sándor Dr. Láng Margit Lehoczky Egyed Lemle Rezső Dr.' Losonczi Zoltán 35. Dr. Maller Sándor Mitrovics Gyula Dr. O. Nagy Gábor Nagy Miklós Nagy Sándor 40. Dr. Sarkadi Nagy Sándor Oppel Imre Palumby Gyula Papp Elemér Dr. Pelle Erzsébet 45. Dr. Péter Zoltán Dr. Philipp Kálmán Rágyánszki Pál Rezessy Zoltán Dr. Ruhmann Jenő 50. Somorjai László\ Stibrányi Gyula Szabó Judit Szeremley Béla Szombathy Miklós 55. Tankó Béla Tállyai István Tóth Béla Dr. Tóth József Dr. Törös László 60. Vasteleki Jenő Dr. Vermes Miklós Dr. Vetéssy Géza Vikár Sándor Weiszer Gyula 65. Dr. Zelenka Margit

Next

/
Oldalképek
Tartalom