Protestáns Tanügyi Szemle, 1941

PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE főszerkesztő: Dr. BÁNKÚTI DEZSŐ. FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. KUN SÁNDOR. A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG tagjai. Református részről: vitéz Dr. BESSENYEI LAJOS. Dr. GAÁL LÁSZLÓ, JÉKELY LAJOS, Dr. PAPP FERENC. Evangélikus részről : Dr. H. GAUDY LÁSZLÓ, Dr. RELL LAJOS, Dr. REMPORT ELEK, ZSOLNAI VILMOS. A kiadóhivatal vezetője: Dr. KUN SÁNDOR. t XV. ÉVFOLYAM 1941. DEBRECEN. BUDAPEST.

Next

/
Oldalképek
Tartalom