Protestáns Tanügyi Szemle, 1940

M-fyf i.tSh* PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS ÁG. H1TV. EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE FŐSZERKESZTŐ : Dr. BÁNKÚTI DEZSŐ. FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. KUN SÁNDOR. A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG TAGJAI : Vitéz Dr. BESSENYEI LAJOS. Dr. GAÁL LÁSZLÓ, JÉKELY LAJOSv Dr. H. GAUDY LÁSZLÓ, Dr. RELL LAJOS, Dr. REMPORT ELEK, ZSOLNAI VILMOS. \ . L A kiadóhivatal vezetője : Dr. KUN SÁNDOR. Református részről: Dr. PAPP FERENC. Evangélikus részről : XIV. ÉVFOLYAM. 1940 DEBRECEN. BUDAPEST.

Next

/
Oldalképek
Tartalom