Protestáns Tanügyi Szemle, 1939

1939 / 1. szám

XIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 1939. ÉVI JANUÁR HÓ. Protestáns AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE FŐSZERKESZTŐ : Dr. BÁNKŰTI DEZSŐ FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. KUN SÁNDOR v?-t- ., , <>. i>4 TARTALOM: A magyar gimnázium új hármaskönyve. Dr. Papp Ferenc 2 Az új középiskolai tanterv revíziója. Stibrányi Gyula. . 21 A tanári illetménykérdés. Zsolnai Vilmos ......................... 26 < . Megjegyzések. Kü lföldi lapszemle. Hazai irodalom. „ Egyházi és iskolai hírek. DEBRECEN—BUDAPEST KIADÓHIVATAL: DEBRECEN, REFORMÁTUS GIMNÁZIUM.

Next

/
Oldalképek
Tartalom