Protestáns Tanügyi Szemle, 1938

PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE főszerkesztő: Dr BÁNKÚTI DFZSŐ. FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. KUN SÁNDOR. A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG TAGJAI s Református részről: vitéz Dr. BESSENYEI LAJOS. Dr. GAÁL LÁSZLÓ, Dr. PAPP FERENC, RAVASZ ÁRPÁD. Evangélikus részről : Dr. DOMANOVSZKY SÁNDOR, Dr. H. GAUDY LÁSZLÓ. Dr. RELL LAJOS, ZSOLNAI VILMOS. A kiadóhivatal vezetője: Dr. KUN SÁNDOR, Debrecen. XII. ÉVFOLYAM. 1938 DEBRECEN. BUDAPEST.

Next

/
Oldalképek
Tartalom