Protestáns Tanügyi Szemle, 1937

52129 PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE főszerkesztő: Dr. BÁNKÚT! DEZSŐ. FELELŐS SZERKESZTŐ. Dr. KUN SÁNDOR. A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG TAGJAI: /VP Református részről: j* w < ^ 11 vitéz Dr. BESSENYEI LAJOS, Dr. PAPP FERENC, %WfcZ $RPÁD, S. SZABÓ JÓZSEF. Evangélikus részről : Dr. DOMANOVSZKY SÁNDOR, Dr. H. GAUDY LÁSZLÓ, Dr. RELL LAJOS, ZSOLNAI VILMOS. A kiadóhivatal vezetője : Dr. KUN SÁNDOR, Debrecen. 1 9 3 7. DEBRECEN. BUDAPES f. XI. ÉVFOLYAM.

Next

/
Oldalképek
Tartalom