Protestáns Tanügyi Szemle, 1935

PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. főszerkesztő: Dr. BÁNKÚTI DEZSŐ. FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. KUN SÁNDOR. A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG TAGJAI: Ref. részről : vitéz Dr. BESSENYEI LAJOS, RAVASZ ÁRPÁD, S. SZABÓ JÓZSEF. Ev. részről: ' J 0 / 7^ TA Dr H GAUDY LÁSZLÓ, Dr. RELL LAJOS, ZSOLNAI ViíJjtöQSS*/ A kiadóhivatal vezetője: Dr. KUN SÁNDOR, Debrecen. IX. ÉVFOLYAM. 1 9 3 5. DEBRECEN. BUDAPEST.

Next

/
Oldalképek
Tartalom