Protestáns Tanügyi Szemle, 1933

AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. FELELŐS SZERKESZTŐ : SOÓS BÉLA. TÁRSSZERKESZTŐ: BÖHM DEZSŐ. A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG TAGJAI: Ref. részről: vitéz BESSENYEI LAJOS. RAVASZ ÁRPÁD, S. SZABÓ JÓZSEF. Ev. részről : H. GAUDY LÁSZLÓ, ORAVECZ ÖDÖN, RELL LAJOS. A kiadóhivatal vezetője : SOÓS BÉLA, Debrecen. VII. ÉVFOLYAM. 1 9 3 3. DEBRECEN. BUDAPEST. // § fsj&g PROTESTÁNS 6 P TANÜGYI SZEMLE

Next

/
Oldalképek
Tartalom