Protestáns Tanügyi Szemle, 1932

52129 £27^3 PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. FELELŐS SZERKESZTŐ : SOÓS BÉLA. TÁRSSZERKESZTŐ : BÖHM DEZSŐ. A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG TAGJAI: Ref. részről: vitéz BESSENYEI LAJOS. RAVASZ ÁRPÁD, S. SZABÓ JÓZSEF. Ev. részről: H. GAUDY LÁSZLÓ, ORAVECZ ÖDÖN, SZIGETHY LAJOS. A kiadóhivatal vezetője: SOÓS BÉLA, Debrecen. VI. ÉVFOLYAM. 19 3 2. DEBRECEN. BUDAPEST.

Next

/
Oldalképek
Tartalom