Protestáns Tanügyi Szemle, 1930

52129 PROTESTÁNS TA T? Ű G y I SZETTRE AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS ÁG. HITT?. EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Főszerkesztő: BORSOS KÁROLy A szerkesztő bizottság tagjai: Felelős szerkesztő: SZELÉNyi ÖDÖN Ref. részről: vitéz On BESSENVEI LAJOS. RAVASZ ÁRPÁD, S. SZABÓ JÓZSEF. Ev. részről; Or. BÖHM DEZSŐ, Dr. MOHR GyŐZÖ, Dr. SZIGETHy LAJOS, A kiadóhivatal vezetője: FEJÉR LAJOS, Mezőtúr. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Lélektani Intézetének Könyvtára 19 3 0. MEZŐTÚR. BUDAPEST.

Next

/
Oldalképek
Tartalom