Protestáns Tanügyi Szemle, 1929

52129 AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGyESÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS TANÁREGyESÜLET HIVATALALOS KÖZLÖNYE. Főszerkesztő: BORSOS KÁRÓL Felelős szerkesztő: ELÉNyi ÖDÖN. szerkesztő bizottság tagjai: Ref. részről: S. SZABÓ JÓZSEF. RAVASZ ÁRPÁD, Dr. BESSENyEI LAJOS. Ev. részről: Dr. BÖHM DEZSŐ, Dr. MOHR GyŐZÖ. Dr. SZIGETFiy LAJOS, III. ÉVFOLYAM. 19 2 9. MEZŐTÚR. BUDAPEST. PROTESWfe^^ TANÜGYI 5ZEMLE

Next

/
Oldalképek
Tartalom