Protestáns Tanügyi Szemle, 1927

1927 / 1-3. szám

Tartalom. Beköszöntő. Érdeklődés. Szigethy Lajos. fl kálvinista tanárok és az egyház. Soós József. Rémet tapasztalatok - - magyar gondolatok. Böhm Dezső. Szemelvények Fogalmazástanomból. Mohi- Győző. Comenius és Apáczai. Rácz Lajos. Pestalozzi. Mitrovics Gyula. Szózat a protestáns testvériség érdekében. Dr. Osváth Gedeon. Ryiltlevél az 0. K. T. elnökéhez. Borsos Károly, flz Országos ReF. Tanáregyesület Elnökségétől. Középiskoláink bajainak orvoslása. Nagy Miklós, megjegyzések. Borsos Károly. Hazai és külföldi irodalom. Fekete—Váradi: Széchenyi vallomásai és tanításai. Sz. ö. Hartnacke W.: Organische Schulgestaltung. Böhm Dezső. Egyházi és iskolai hírek. — Vegyes közlemények, fl III. egyetemes tanügyi kongresszus. B. D. Szerkesztői üzenetek. oo Értesítés. Kéziratok úgy a főszerkesztőhöz (Mezőtúr), mint a felelős szerkesztőhöz (Budapest IV., Veres Pálné-utca 36.) küldendők, könyvek és cserepéldányok a felelős szerkesztő címére. — Kiadóhivatal: Faragó Bálint Mezőtúr, ahová az előfizetési dijak és reklamációk küldendők. oo

Next

/
Oldalképek
Tartalom